Üdvözöljük a Kassai Magyar Református Egyházközség honlapján

Kiemelt


 


ISTENTISZTELETEK NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉN

SZERDA

18:00    Bűnbánati istentisztelet               Templom

NAGYCSÜTÖRTÖK 

18:00    Bűnbánati istentisztelet                Templom

NAGYPÉNTEK

10:30    Istentisztelet                                Templom
17:00    Istentisztelet úrvacsorával            Templom

HÚSVÉT VASÁRNAP

10:30    Istentisztelet úrvacsorával            Templom
16:00    Istentisztelet                                 Templom

HÚSVÉT HÉTFŐ

10:30   Istentisztelet                                  Templom

HIVATALI ÓRÁK A LELKÉSZI HIVATALBAN

KEDD
09:00 – 13:00

SZERDA
09:00 – 13:00    15:00 – 18:00

CSÜTÖRTÖK
09:00 – 12:00


Pályázat 

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség

pályázatot hirdet a Református Óvoda, Tajovského 10., Kassa székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2024. március 1-jétől.

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

 • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
 • első atesztáció
 • szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

 • oktatási törvények ismerete
 • erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet
 • szervezői és kommunikációs készség
 • a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján
 • református vallású és konfirmált egyháztagság
 • katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
 • a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata
 • igazolás a pedagógiai gyakorlatról
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • szakmai önéletrajz
 • az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)
 • a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2024. január 31-ig az alábbi címre eljuttatni:
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség
Kováčska 15 , 040 01 Kassa

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Ujlaki Ferenc                                                                          Mgr. Orémus Zoltán
gondnok                                                                                esperes – lelkipásztor

Pályázat letöltése
Výberové konanie – Riaditeľ / Riaditeľka Materskej školy


ISTENTISZTELETEK  A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRBEN

 

DECEMBER 17.                                   ADVENT III. VASÁRNAPJA

10:30    Istentisztelet                                 Templom

10:30    Gyermekistentisztelet                   Gyülekezeti terem

16:00    Istentisztelet                                 Templom

DECEMBER 20.                                     SZERDA

18:00   Bűnbánati istentisztelet                  Templom

DECEMBER 21.                                     CSÜTÖRTÖK

18:00   Bűnbánati istentisztelet                  Templom

DECEMBER 24.                                     ADVENT IV. VASÁRNAPJA

10:30   Istentisztelet                                  Templom

DECEMBER 24.                                     SZENTESTE

16:30  Istentisztelet                                  Templom

DECEMBER 25.                                  KARÁCSONY I. NAPJA

10:30  Istentisztelet úrvacsorával            Templom

16:00  Istentisztelet                                Templom

DECEMBER 26.                                  KARÁCSONY II. NAPJA

10:30  Istentisztelet                                Templom

DECEMBER 31.                                   VASÁRNAP

10:30  Istentisztelet                                 Templom

DECEMBER 31.                                    ÓÉV

17:00  Istentisztelet                                  Templom

JANUÁR 1.                                             ÚJÉV

10:30  Istentisztelet                                  Templom

16:00  Istentisztelet                                  Templom


Pályázat 

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség

pályázatot hirdet a Református Óvoda, Tajovského 10., Kassa székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2023. szeptember 1-jétől.

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

 • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
 • első atesztáció
 • szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

 • oktatási törvények ismerete
 • erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet
 • szervezői és kommunikációs készség
 • a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján
 • református vallású és konfirmált egyháztagság
 • katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
 • a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata
 • igazolás a pedagógiai gyakorlatról
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • szakmai önéletrajz
 • az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)
 • a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2023. augusztus 26-ig az alábbi címre eljuttatni:
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség
Kováčska 15 , 040 01 Kassa

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Ujlaki Ferenc                                                                          Mgr. Orémus Zoltán
gondnok                                                                                esperes – lelkipásztor

Pályázat letöltése
Výberové konanie – Riaditeľ / Riaditeľka Materskej školyTájékoztató az óvodai feltételről / Podmienky prijímania žiadostí: Feltélek, podmienky
Jelentkezési lap / Prihláška: Prihlaska-jelentkezesi-lap-SK-HU
 


                                                 Pályázat

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda, Tajovského 10., Kassa székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-jétől.

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

 • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
 • első atesztáció
 • szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

 • oktatási törvények ismerete
 • erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet
 • szervezői és kommunikációs készség
 • a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján
 • református vallású és konfirmált egyháztagság
 • katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
 • a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata
 • igazolás a pedagógiai gyakorlatról
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • szakmai önéletrajz
 • az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)
 • a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2023. február 20-ig az alábbi címre eljuttatni:
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség
Kováčska 15 , 040 01 Kassa

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Ujlaki Ferenc                                                                          Mgr. Orémus Zoltán
gondnok                                                                               esperes – lelkipásztor

Pályázat letöltése


Hirdetések – 2022. december 21.

2022. december 21. szerda
Bűnbánati istentisztelet           18:00 órától a templomban 

2022. december 22.  csütörtök
Bűnbánati istentisztelet           18:00 órától a templomban 

2022. december 24. szombat
KARÁCSONY ESTE 
Istentisztelet                            17:00 órától a templomban   

2022. december 25. vasárnap
KARÁCSONY I. NAPJA 
Istentisztelet úrvacsorával       10:30 órától a templomban 
Igét hirdet Cseh Lajos ünnepi legátus testvérünk, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának V. éves hallgatója
Istentisztelet                 16:00 órától a templomban

2022. december 26. hétfő
KARÁCSONY II. NAPJA
Istentisztelet               10:30 órától a templomban 
Istentisztelet                 16:00 órától a templomban


Hirdetések – 2022. november 27.

November 27. – vasárnap   
Istentisztelet                                          16:00 órától a templomban

November 29 – kedd
Konfirmációra való felkészülés I.            15:00 órától a gyülekezeti teremben
Konfirmációra való felkészülés II.           16:00 órától a gyülekezeti teremben
Énekkari próba                                     17:00 órától a gyülekezeti teremben

November 30. – szerda
Istentisztelet                                         18:00 órától a templomban 

December 01. – csütörtök
Diakóniai nap                                       10:00 órától a gyülekezeti teremben
Indulj el egy úton – adventi műsor          17:00 órától a templomban

December 04. – vasárnap
Istentisztelet                                          10:30 órától a templomban
Gyermekistentisztelet                            10:30 órától a gyülekezeti teremben
Hálaadó istentisztelet –
a Firesz Cantate Domino Kórussal          15:00 órától a templomban


Az istentiszteletek időpontjai nagyhéten és húsvét ünnepén.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedd, április 12.
18.00 óra         Bűnbánati istentisztelet

Szerda, április 13.
18.00 óra         Bűnbánati istentisztelet

Nagycsütörtök, április 14.
18.00 óra         Bűnbánati istentisztelet

Nagypéntek, április 15.
10.30 óra          Istentisztelet  
17.00 óra          Istentisztelet úrvacsorával

Húsvétvasárnap, április 17.
10.30 óra          Istentisztelet  úrvacsorával  – igét hirdet Vezsenyi Péter legátus a Komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának IV. éves hallgatója
16.00 óra         Istentisztelet   –  igét hirdet Vezsenyi Péter legátus a Komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának IV. éves hallgatója

Húsvéthétfő, április 18.
10.30 óra          Istentisztelet  
16.00 óra         Istentisztelet


Tájékoztató az óvodai felvételről a 2022/2023-as tanévre
A feltételek:

 • A gyermek törvényes képviselője által benyújtott írásos kérelem, amelyhez kérjük csatolni a beíratási kérdőívet, illetve a gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást, amely magába foglalja a gyermek egészségügyi állapotát és a kötelező oltásokról szóló információkat.
 • A fennt említett írásos kérelmet a gyermek törvényes képviselője benyújthatja:
  – elektronikus formában a fenysugarovoda@gmail.com e-mail címre,
  – postai úton vagy futárcég által az óvoda címére
  személyesen az óvoda épületébenaminek nagyon örülnénk – előzetes telefonos megegyezés alapján (0914 234 432) vagy az alábbi időpontokban:
  Kedd              2022.05.03    08:00 – 11:30
  Szerda           2022.05.04    08:00 – 11:30
  Csütörtök     2022.05.05    13:00 – 13:30
 • Előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik 5. életévüket.
 • Kivételes esetben felvételt nyerhet a második életévét betöltött gyermek is, amennyiben az óvoda kapacitása ezt megengedi.
 • Sajátos nevelést igénylő gyermek esetében az írásos kérelemhez szükséges csatolni az illetékes nevelési és prevenciós tanácsadó szakvéleményét, (amennyiben nem mellékelik az egészségügyi igazolást és az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát, a gyermek csak a diagnosztikai tartózkodás időszakára nyer felvételt).
 • a felvételi kérelem űrlapja letölthető az alábbi linken:
 • Jelentkezési ív: Letöltés

Informácie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023
Podmienky prijatia:

 • Písomná žiadosťzákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stavedieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajmi o povinnom očkovaní.
 • Žiadosť zákonný zástupca môže doručiť týmito formami:
  – e-mailom na adresu fenysugarovoda@gmail.com
  – poštou alebo kuriérom na adresu školy,
  – osobne, buď na základe telefonického (0914 234 432) dohovoru, alebo v nasledujúcich dňoch:
  Utorok           03.05.2022    08:00 – 11:30
  Streda            04.05.2022    08:00 – 11:30
  Štvrtok          05.05.2022    13:00 – 16:30
 • Prijímame spravidla deti veku od troch rokov
 • Uprednostnené budú deti, ktoré do 31. augusta 2022 dosiahnu 5 rokov veku.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že zákonný zástupca nepredloží potrebné doklady, dieťa bude prijaté iba na diagnostický pobyt.
 • Deti do troch rokov budú prijímané len výnimočne, podľa kapacitných možností materskej školy.
 • Formulár žiadosti je k dispozícií tu:
 • Prihlasovací formulár: Stiahnuť

Pályázat

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda, Tajovského 10., Kassa székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2022. március 1-jétől.

Kvalifikációs feltételek:
A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

 • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
 • első atesztáció
 • szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

 • oktatási törvények ismerete
 • erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet
 • szervezői és kommunikációs készség
 • a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján
 • református vallású és konfirmált egyháztagság
 • katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
 • a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata
 • igazolás a pedagógiai gyakorlatról
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • szakmai önéletrajz
 • az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)
 • a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2022. január 31-ig az alábbi címre eljuttatni: 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség
Kováčska 15 , 040 01 Kassa

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

           Ujlaki Ferenc                                             Mgr. Orémus Zoltán
             gondnok                                                esperes – lelkipásztor

 

Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait. Lassan véget ér a 2021-es esztendő. Ez volt az az év, amelyben a járvány terjedésének és a járványügyi előírásoknak a hatását az első naptól az utolsó napig érezhettük. Sajnos sok szomorú esemény is kapcsolódik ehhez az évhez. Több testvérünk helye üres maradt a templomban, és sok család gyászolja az eltávozott szeretteit. Isten adjon vigasztalást az emlékezőknek. Több szép esemény is kapcsolódik ehhez az évhez, és vannak, akik hálát adva tekintenek vissza. Miközben azonban számoljuk a napokat és az éveket, el ne felejtsünk bölcsességet kérni, úgy ahogy arra a zsoltáros tanít: “Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12). 
 
Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét az óévi és az újévi istentiszteletek időpontjaira:
 
2021.december 31. 
péntek – 17:00 óra
 
2022. január 1. 
szombat – 10.30 és 16.00 óra 
 
2022. január 2. 
vasárnap – 10.30 és 16.00 óra
 
Áldás, békesség! 
Orémus Zoltán 
 

 
Kedves Testvérek!
Bizonyára sokan értesültünk már a járványügyi szabályozások módosításáról. A kormány rendelete többek között az istentiszteletek megtartását is érinti. Ennek értelmében a mai naptól bizonyos feltételek mellett újra megtarthatjuk az istentiszteleteket. Hálásak vagyunk ezért. A templomi alkalmakon max. 30 oltott vagy a betegségből 180 napon belül felgyógyult személy vehet részt. Mivel ez a létszám gyülekezetünk nagyságához és a templomba járó testvérek számához mérve elég szűkre szabott, ezért a következő vasárnap három istentiszteletet tartunk. Az alkalmakat a következő időpontokban tartjuk:
2021. december 12. vasárnap 
10:30 istentisztelet a templomban max. 30 személy részvételével 
11.30 istentisztelet a templomban max. 30 személy részvételével
16.00 istentisztelet a templomban max. 30 személy részvételével
 
Kérem a testvéreket, hogy legyenek szívesek előre jelezni, hogy melyik istentiszteleten kívánnak részt venni. A részvételi szándékukat e-mailben (oremuszoltan@hotmail.com) vagy telefonon (0908 336 949) szíveskedjenek jelezni.  
Testvéri köszöntéssel
Orémus Zoltán 
 

 
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait. Vasárnap istentiszteletre készültünk. Advent első vasárnapján szerettünk volna – ha korlátozott létszámban is – együtt ünnepelni,  szerettünk volna az úrasztala körül megállni és együtt úrvacsorázni. Sajnos nem találkozhatunk.  A kormány szerdán hozott döntése értelmében újból zárva vannak a templomaink. A járvány terjedése nem lassul, a fertőzöttek száma napról napra emelkedik, a kórházi ellátásra szorulók száma növekszik. Ezek az adatok tették szükségessé, hogy a tavaszi időszakhoz hasonlóan, ismét egész országra kiterjedő lezárások lépjenek érvénybe. Örültünk volna, ha az istentiszteletekre a lezárás nem vonatkozik, hiszen a tavaszi időszaktól eltérően már sokan felvették az oltást, de nem kaptunk kivételt. Ebből kifolyólag újból áttérünk az istentiszteletek közvetítésére. 
 
Az advent szó eljövetelt jelent. Az “adventus Domini” kifejezésből származik, ami azt jelenti “az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző négy héten keresztül a keresztyén világ Jézus Krisztus eljövetelére fordítja a figyelmét, és készül az Úr eljövetelére. Isten adjon áldott otthoni elcsendesedést, lelki felkészülést jelentő adventi időszakot mindannyiunk számára.  A vasárnapi istentiszteleteket továbbra is a megszokott időben, 10.30 órakor követhetjük a YouTube csatornán a “kassai református istentisztelet” címszó alatt.  Szeretettel várom a testvéreket. 
Az istentiszteletek az alábbi weboldalon érhetőek el: 
 
“Készítsetek egyenes utat Istenünknek; Az Úr jön hatalommal.” Ézs 40,3.10
 
Áldás, békesség! 
Orémus Zoltán 
 

Kassa, 2021. november 26.

 


 

Pályázat – állás – PDF dokumentum letöltése

REFORMÁTUS EVANGÉLIUMI GYEREKTÁBOR – PDF dokumentum letöltése


Kedves Testvérek! 

Már több, mint egy éve a járvány árnyékának a völgyében járunk. Már több, mint egy éve rendelkezések és tilalmak, előírások és óvintézkedések határozzák meg életünket,  alakítják ünnepeinket és hétköznapjainkat,  korlátozzák családi kapcsolatainkat és a gyülekezeti életünket. A halálesetek és a megbetegedések száma azóta naponként elénk tárja, hogy milyen erős a vírus, és mennyire kiszolgáltatott az ember. A szomorúság, az aggodalom és a szorongó érzés része lett a mindennapjainknak. Mégis a zsoltár szavára támaszkodva hisszük, hogy nem vagyunk egyedül, a jó Pásztor velünk van, és kivezet bennünket ebből a sötét völgyből.  “Ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy…” Zsolt 23,4.  

A böjti időszak végén a keresztyénség két legnagyobb ünnepére készülünk: Nagypéntekre, amikor a keresztre feszített Jézus hosszú szenvedés után lehajtja a fejét majd kileheli lelkét, és húsvétra, amikor a sírhoz közeledő asszonyokkal együtt halljuk az örömhírt: “A megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt.”  Az ünnepi istentiszteleteket a “Kassai református istentisztelet” címszó alatt a YouTube videómegosztó csatornáján követhetjük a következő időpontokban:  

Nagypénteken 17.00 órától úrvacsorával együtt 

Húsvét ünnepe 10.30 órától úrvacsorával együtt 

Kérem a testvéreket, hogy nagyhéten otthonainkban 20.00 órai kezdettel az ige mellett tartsunk bűnbánati csendességet a Márk evangéliumának passiótörténete alapján:  

Hétfő: Márk 14,1-25                                                  Kedd: Márk 14,26-52 

Szerda: Márk 14,53-72                                             Csütörtök:Márk 15,1-19; 

Péntek: Márk 15,20-41                                             Szombat:Márk 15,42-47. 

Az úrvacsora alkalmával ismét az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követve „házanként törjük meg a kenyeret.” Az istentisztelet előtt készítsük el a felvágott kenyeret és öntsük a bort külön poharakba. Kapcsoljuk ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják vagy akadályozzák a teljes odafigyelést, majd kövessük figyelemmel az úrvacsorai liturgiát. Mondjuk együtt a bűnbánó imádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljunk hangosan az úrvacsorai kérdésekre, mondjuk el a kenyérvétel előtti imádságot, majd az imádság után vegyük magunkhoz a kenyeret. Hasonlóan tegyünk a borvétel esetében is. Ezt követően mondjuk együtt a hálaadó imádságot és az Úr imádságát. 

Szeretném megköszönni a testvéreknek az adományokat, amit perselyként vagy Isten dicsőségére, vagy a templom felújítására banki átutalással gyülekezetünk számlájára eljuttattak. Köszönjük szépen.  

Áldott ünnepi előkészületet kívánok minden Testvéremnek! 

Áldás, békesség! 
Orémus Zoltán 
lelkész

Kassa, 2021. március 27.


 
Kedves Testvérek!
 
Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait. Már több mint másfél hónapja zárva vannak a templomaink, és különböző korlátozások között élünk, de a járvány terjedése,  sajnos azóta sem lassul. A kórházi ellátásra szorulók száma továbbra is nagyon magas, és az elhalálozások száma sem csökken.  Gondoljunk az idős és beteg testvéreinkre, az erő felett szolgálatot teljesítő orvosokra, nővérekre és ápolókra, országunk döntéseket hozó vezetőire, és kérjük Urunkat, hogy könyörüljön rajtunk. 
 
Megkezdődött a böjt időszaka. Böjtről több helyen olvashatunk a Bibliában, de talán a legfontosabb Jézus böjtölése.  Jézus “negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki.” (Márk 1,13) Az egyházi év keretében a húsvét előtti hat hetet nevezzük böjti időszaknak, amikor hitünk elmélyítésével készülünk a feltámadás ünnepére, és bűnbánattal csendesedünk el Isten igéjének tükrében. Tartsunk önvizsgálatot ebben az időszakban mi is, és lássuk meg, mik azok a “vadállatok” szívünkben, gondolatainkban, szokásainkban, amelyek elveszik az erőnket, meggyengítik hitünket, kiüresítik életünket és felfalják az Isten igéjére és felebarátaink gyámolítására fordítható időnket, és lássuk meg azt is, mik vagy kik azok az “angyalok”, akik segítenek megmaradni a hitben és a hűséges életben. Isten adjon áldott elcsendesedést és megtisztulást hozó böjti időszakot mindannyiunk számára. A napi elcsendesedés megtartásához mellékelten küldöm a bibliaolvasó vezérfonal elektronikus változatát.
 
Szeretném felhívni a testvérek figyelmét az országos népszámlálásra. Fontos, hogy mindannyian felelőséggel töltsük ki a digitális kérdőívet, és bátran vállaljuk hitvallásunkat, anyanyelvünket és nemzetiségünket. Keresztyén szabadságunk része önmagunk vállalása, buzdítsunk erre másokat is. Az egyházunk által kiadott szórólap elektronikus változatát mellékelten küldöm a testvéreknek.  
 
A vasárnapi istentiszteleteket továbbra is a megszokott időben, 10.30 órakor követhetjük a YouTube csatornán.  Szeretettel várom a testvéreket a közös böjti elcsendesedésekre. 
 
“A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak!”  Róm 12,12
 
Áldás, békesség! 
Orémus Zoltán 
 
Kassa, 2021. február 19.
 

 
Kedves Testvérek!
 
Bizonyára mindenki értesült már a szlovák kormány legújabb rendelkezéséről, melynek értelmében a járvány intenzív terjedése miatt ma reggel 5 órától szigorított kijárási tilalom lépett érvénybe. Ez a rendelkezés az istentiszteleteket is érinti. Január 24-ig zárva maradnak a templomok. 
 
A mai naptól fogva a kijárási tilalom végéig újból visszatérünk a személyes találkozások nélkül megtartott istentiszteleti formákra. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe az újévi istentiszteletet és a vasárnapi istentiszteleteket. Az újévi istentiszteletet a YouTube csatornán a “Kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg (lásd a levél végén), az év első vasárnapján és a további vasárnapokon 10.30 órától kezdve kapcsolódhatunk be az istentiszteletekbe. Áldott elcsendesedést kívánok.  
Kérem a testvéreket, hogy továbbra is gondoljunk imádságban a betegeinkre, az egészségügyben dolgozókra és a rendelkezéseket hozó állami vezetőkre.
Kívánok minden kedves testvéremnek, Istentől megáldott, békés és megújulást hozó új évet. 
Testvéri szeretettel 
 
Orémus Zoltán
lelkész
 

 


Kedves Testvérek!
 
A koronavírus terjedése miatt 2021. január 1-től újabb szigorítások léptek érvénybe. Ennek értelmében az istentiszteletek nem lesznek megtartva. 
 
Aggódva szemléljük a járványügyi helyzet alakulását, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy ismét be kellett zárni a templomot a gyülekezet előtt. Kérem a kedves testvéreket, hogy ebben az időszakban sem felejtkezzünk el Isten igéjéről, hanem lehetőségeink szerint tartsunk házi istentiszteleteket és egyéni elcsendesedéseket. 
 
Áldás, békesség! 
 
Kassa, 2020. december 31.
 
Orémus Zoltán
lelkész

Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Holnap advent negyedik vasárnapjára készülünk, jövő héten pedig Jézus születésére figyel a keresztyén világ. A jelenlegi járványhelyzetben, amikor különös erővel hangoznak fel a mi szívünkből is Huszár Gál reformátornak énekbe foglalt szavai “Uram Isten siess, minket megsegíteni, ily nagy szükségünkben…”  a pásztorokkal együtt újból hallhatjuk a mennyei üzenetet “ne féljetek”.
Szeretettel ajánlom a karácsonyi időszakban végigolvasni az Ézsaiás próféta könyvében található próféciákat a Messiás születéséről (Ézsaiás 7,10-14; 9,1-6; 11,1-10; 52,7-10;) és a Megváltó születésének a történetét a Máté evangéliuma 1.és 2. valamint a Lukács evangéliuma 2. fejezetéből. Isten adjon számunkra áldott elcsendesedést. 
 
Mindannyian értesülhettünk a kormány döntéséről, melynek értelmében a járvány terjedése miatt ma reggeltől kijárási tilalom van érvényben. A kijárási tilalomról szóló rendelkezéshez viszont számos kivételt is kapcsoltak. Az egyik kivétel az istentisztelet látogatására vonatkozik. Az új rendelkezés értelmében a templomokban minden második sorban lehet csak helyet foglalni, és minden két elfoglalt hely között egy üres helynek kell kimaradnia. 
E rendelkezés alapján templomunkban 100 ülőhelyet jelöltünk ki az istentiszteletre érkezőknek. 
 
Holnap és karácsony hetén a következő alkalmakat tartjuk:
 
Vasárnap (december 20.) 10.30 órától és 16.00 órától istentisztelet
Szerda (december 23.) 18.00 órától bűnbánati istentisztelet
Karácsony szenteste  (december 24. csütörtök) 13.30 órai kezdettel, valamint 16.30 órától istentisztelet
Karácsony első napja  (december 25. péntek) 10.30 órától úrvacsorás istentisztelet, valamint 16.00 órától istentisztelet
Karácsony második napja  (december 26. szombat ) 10.30 órától úrvacsorás istentisztelet, valamint 16.00 órától istentisztelet 
Vasárnap (december 27.) 10.30 órától és 16.00 órától istentisztelet
 

A szigorított előírások miatt karácsony szentestéjén két istentiszteletet tartunk, és az úrvacsorát az ünnep első és második napján is kiszolgáljuk. Ahhoz, hogy az istentiszteleten – a mi esetünkben a jelenleg engedélyezett 100-as létszámot be tudjuk tartani, kérem a testvéreket, hogy ezekre az istentiszteletekre legyenek szívesek előre bejelentkezni. Jelentkezni háromféle módon lehet: 

 1. A holnapi istentiszteleteken ill. a bűnbánati istentiszteleten a templomban elhelyezett táblázatba beírhatjuk a nevünket (családok esetében a résztvevők számát is).
 2. Jelentkezhetünk az oremuszoltan@hotmail.com címen elektronikus levélben.
 3. Jelentezhetünk telefonon a 0908-336949 telefonszámot tárcsázva.
  A táblázatba a jelentkezés sorrendjében írjuk be a neveket.
A jelentkezés szokatlan formája a részvételi szándéknak, viszont rendkívüli helyzet van, és ehhez próbálunk megoldást találni. A testvérek megértését kérem. Kérem, hogy legyenek szívesek a jelentkezésre vonatkozó felhívást továbbítani. 
 
A karácsonyt sokan egyedül fogják ünnepelni, sokan csak szűk családi körben. A látogatások, az örömteli találkozások most elmaradnak.  Más ünnep lesz ez, mint volt eddig.  Kívánom, hogy minden otthonba mennyei világosságot,  igazi békességet és élő reménységet adjon a Megváltó, akinek a születése alkalmával így hangzott fel az angyali szózat “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”  Lk 2,14
 
Áldás, békesség! 
 
Kassa, 2020. december 19.
 
Orémus Zoltán
lelkész


Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt november végén az adventi időszakkal megkezdődne az új egyházi év, két vasárnap van még előttünk. Ezeken a vasárnapokon a keresztyénség az elmúlásra, a számadásra, az éber vigyázásra és az örök életre fordítja a figyelmét. Szeretettel ajánlom ebben az időszakban végigolvasni a Máté evangéliuma 24. és 25. fejezetét. Isten adjon számunkra áldott elcsendesedést. 
A médián keresztül tegnap értesültünk a kormány újabb döntéséről, melynek értelmében november 16-tól, azaz hétfőtől megnyithatjuk a templomot a gyülekezet előtt és bizonyos létszámkorlátozás mellett nyilvános istentiszteleteket tarthatunk. Bár a rendelkezés szerint a résztvevők száma a maximális befogadóképesség 50%-át nem haladhatja meg, de így is nagyon örülünk, hiszen egy hónap után ismét visszatérhetünk lelki otthonunkba. Hálát adunk ezért a lehetőségért.  Holnap és a jövő héten a következő istentiszteleti alkalmakat tartjuk:
Vasárnap (november 15.) 10.30 órai kezdettel az istentisztelet a “Kassai Magyar Református Egyházközség” címszó alatt a YouTube csatornán követhető. 
Szerdán (november 18.) 18.00 órától, vasárnap (november 22.) 10.30 órától és 16.00 órától tartunk istentiszteletet a templomban.  
Szeretettel várjuk a testvéreket.
 
Ami egészségi állapotomat illeti, kedden befejeztem a 10 napos karantént.  Hálát adok Istennek, hogy megsegített, és felépülhettem. Hálát adok Istennek azért is, hogy családomat nem fertőztem meg, és nagyon köszönöm a testvérek imádságait és biztató szavait. 
 
Kérem a testvéreket, hogy továbbra is kitartóan imádkozzunk. Vigyük bizalommal Isten elé betegeinket, a kórházban ápolt testvéreket, idős gyülekezeti tagjainkat, a magányosokat, a gyászolókat és az egész gyülekezetet.  Könyörögjünk az egészségügyben dolgozó orvosokért és ápolókért, a vírus elleni oltóanyag kifejlesztésén munkálkodó kutatókért és a döntéshozó vezetőkért.
Isten segítse őket. 
 
“A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” 1Thessz 5,23
 
Kassa, 2020. november 14.
 
Orémus Zoltán
lelkész
 

Kedves Testvérek!
 
A reformáció napján szeretettel köszöntöm a Testvéreket! A mai napon az országos tesztelésen családunk is részt vett. A tesztelés eredménye családom tagjai esetében negatív lett, az én esetemben pozitív. Ennek következményeképpen 10 napon át karanténban kell lennem, így a tervezett istentiszteleti ill. úrvacsorai alkalmat nem tudom megtartani.  
 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a média hullámain keresztül elérhető istentiszteleteket és igei üzeneteket. Lelki feltöltődést és megerősödést jelentenek számunkra az Egyházunk honlapján (reformata.sk) található igei üzenetek, a Pátria Rádióban vasárnaponként 11.00 órai kezdettel sugárzott istentiszteletek, a Duna Televízió által közvetített egyházi műsorok, és más, a közösségi médián keresztül elérhető igei alkalmak. 
 
Kérem a testvéreket, hogy továbbra is hordozzuk imádságban egymást, a gyülekezetünket, a betegeket, az idős és egyedülálló testvéreket. Vigyük Isten elé országunk vezetőit és döntéshozóit, a rendfenntartó erőket, a gyógyulásért fáradozó orvosokat és ápolókat és kérjük Istent, hogy könyörüljön mindannyiunkon.  
 
“Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” Zsolt 46,2 
 
Testvéri szeretettel 
Orémus Zoltán
 
————————————————————————————————————–
 
Kedves Testvérek!
 
Október vége nekünk, reformátusoknak a szüretet követő újbori úrvacsorának, az azt megelőző bűnbánati istentiszteleteknek és a reformáció emléknapjának az időszakát jelenti. A szigorított intézkedések miatt ezeket az alkalmakat a megszokott módon nem tarthatjuk meg, de az adott lehetőségekkel élve mégis szeretnénk az ige körül elcsendesedni, ünnepeinket megtartani. A következő alkalmakra hívom a testvéreket: 
 
Vasárnapi istentisztelet
Holnap, azaz október 25-én 10.30 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, melyet a “Kassai Magyar Református Egyházközség” címszó alatt a YouTube csatornán követhetünk.
 
Bűnbánati elcsendesedések 
Kérem, hogy házi áhítat keretében tartsuk meg bűnbánati elcsendesedéseinket, és így készüljünk a jövő vasárnapi úrvacsorai istentiszteletre. A kijelölt napokon minden este 20.00 órai kezdettel a bűnbánati zsoltárok imádságos lelkű elolvasásával tartsunk csendes önvizsgálatot, és kérjük Istent, hogy könyörüljön rajtunk, országunkon és az egész világon.
vasárnap: 6.zsoltár;  hétfő: 32. zsoltár;  kedd: 38.zsoltár; szerda: 51.zsoltár; csütörtök: 102.zsoltár; 
péntek: 130.zsoltár; szombat 143.zsoltár
 
Reformáció ünnepe
Október 31-én, szombaton a reformáció emléknapján 10.30 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, melybe ismét a “Kassai Magyar Református Egyházközség” címszó alatt a YouTube csatornán keresztül kapcsolódhatunk be.  
 
“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket, Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” Fil 4,6-7.
 
Áldás, békesség!
Orémus Zoltán
lelkész 
 
 
————————————————————————————————————–
 
Kedves Testvérek!
A koronavírus terjedése miatt október 15-től újabb szigorítások léptek érvénybe. Ennek értelmében az istentiszteletek, a bibliaórák és egyéb közösségi alkalmak legfeljebb hat személy részvételével engedélyezettek. Kivételt képeznek a keresztelők, az esküvők és a temetések, ahol zárt térben 15 m2 – ként egy személy tartózkodhat, a szabadban pedig minden résztvevő egymástól 2m-es távolságban állhat. 
 
Aggódva szemléljük a járványügyi helyzet alakulását, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy ismét be kellett zárni a templomot a gyülekezet előtt. Kérem a kedves testvéreket, hogy ebben az időszakban sem felejtkezzünk el Isten igéjéről, hanem lehetőségeink szerint tartsunk házi istentiszteleteket és egyéni elcsendesedéseket. 
 
Kérem a kedves testvéreket, hogy a technika segítségével kapcsolódjunk be a mi istentiszteleteinkbe is. Vasárnap, azaz a holnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteletről hangfelvétel készül, melyet 11.30 órától hallgathatunk meg a honlapunkon (https://refkassa.sk/igehirdetes/) keresztül. A jövő héten szeretnénk egy kamerát is beszerelni a templomba, melynek segítségével módunkban lesz az istentiszteleteket közvetíteni. Ezek a lehetőségek – bár nem helyettesítik az istentiszteleten való személyes részvételt, – de lehetővé teszik a hetedik nap közös megszentelését.
 
Az ároni áldással kérek gyógyulást a betegeknek, testi és lelki erőt az egészségügyben dolgozóknak, és hitet, türelmet mindannyiunknak: 
“Áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” 
4Móz 6,24-26
 
Testvéri üdvözlettel
Orémus Zoltán 
————————————————————————————————————–

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Kassai Magyar Református Óvoda megnyitásához megkaptuk a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának engedélyét. Történelmi pillanathoz érkeztünk, újra van református oktatási intézmény Kassán. Dr. Szabó Lajos írja a Kassai Kálvinista Krónikában:  

“Kassa városában 1873 július 27-én megszűnik a 4 osztályú református iskola. A 229 év minden vihara között ékesen élő, drága iskola méltatlan körülmények között befejezi működösét.” 

Istennek adunk hálát, hogy 147 év után újra református oktatási intézményt nyithatunk. A Tajovsky u. 10-es szám alatti református óvoda megnyitja kapuit, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket. 

Augusztusban minden kedden és csütörtökön nyitott órát tartunk az óvoda épületében. Kedden 11.00-12.00 között, csütörtökön 16.00-17.00 között szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt. Ebben az időpontban megtekinthetik az óvoda épületét és a megbízott igazgatónő, ill. az egyházközség elnöksége tájékoztatást nyújt az óvodát érintő legfontosabb információkról. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk óvodájáért.

Jelentkezési ív:

————————————————————————————————————–

Kedves Testvéreink,
a Kassai Magyar Református Egyházközség gyülekezeti napot szervez 2020. július 16-án 10:00 órai kezdettel a Felső Bankón (Horný Bankov). Ez alkalomra minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk.
Jelentkezni szerda estig a következő telefonszámon lehet: 055/622 02 46

————————————————————————————————————–

A járvány alatt megtartott istentiszteletek elérhetőek a YouTube videómegosztó portálon.
2020.05.03https://youtu.be/4AeunnmSzyM?t=1
2020.04.26https://youtu.be/LOH0mDLFrxs
2020.04.19https://www.youtube.com/watch?v=CRqrnYiYdys
2020.04.10Nagypéntek: https://youtu.be/CfnjEA9BBUg
2020.04.05Virágvasárnap: https://youtu.be/AeNVn-Ud6Wk
2020.03.29https://youtu.be/8AgT51djkt0

Istentiszteletek időpontjai

Kedves Testvérek!

Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait a következő alkalmakra:

Ünnepi alkalom a nemzeti összetartozás napján – református templom 
2020. június 4. 

 • 16.00 órai kezdettel a kassai történelmi egyházak képviselőivel, Pásztor Zoltán római katolikus püspöki helynökkel és Bohács Béla görögkatolikus plébánossal imádkozunk együtt népünkért és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.
 • 16.30 órakor a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójánmeghúzzuk a harangot, majd Balassa Zoltán helytörténész rövid előadását hallgatjuk meg a korabeli eseményekről. 
 • 17.00 órai kezdettel az összetartozás szimbolikus megéléseként videóközvetítéssel egybekötött istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon Magyarországról a miskolci tetemvári gyülekezettel, Erdélyből az oltszemi, a mikóujfalui  és a gernyeszegi gyülekezettel,  Kárpátaljáról a salánki gyülekezettel alkothatunk egy testvéri közösséget az ige körül. Az istentiszteletet online is követhetjük a Youtube videómegosztó csatornáján.   https://youtu.be/8BVj80zaECs  

 Vasárnapi istentisztelet
2020. június 7.

 •           10.30 (közösen)
 •           16.00 (közösen)

Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. 

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őrző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. június 3.

Orémus Zoltán
lelkész

Istentiszteletek időpontjai

Kedves Testvérek!

Értesítem gyülekezetünk tagjait, hogy a holnapi istentiszteletek, valamint a bűnbánati és a pünkösdi alkalmak a következő időpontokban kezdődnek:

Vasárnapi istentisztelet

2020. május 24.
10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)
16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

Bűnbánati istentiszteletek

2020. május 26. kedd
16.00 (közösen)

2020. május 27. szerda
16.00 (közösen)

2020. május 28. csütörtök
16.00 (közösen)

Pünkösdi istentiszteletek úrvacsorával

2020. május 31.
10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)
16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

Pünkösd második napján

2020. június 1.
10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)
16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

A szent jegyek kiosztásánál újból megélhetjük az egységet, a communiot. Tekintettel a járványügyi helyzetre most nem egy kehelyből, hanem külön kis poharakból vesszük az úrvacsorát, és a kenyeret kis darabokban vehetjük el az úrvacsorai tányérról. Szeretettel várjuk a testvéreket. 

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őrző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. május 23.

Orémus Zoltán
lelkész

Istentisztelek időpontjai

Kedves Testvérek!

Értesítem gyülekezetünk tagjait, hogy a vasárnapi és az áldozócsütörtöki istentiszteletek a következő időpontokban kezdődnek:

2020. május 17. Vasárnap   

                              10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)

                              16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

2020. május 21. Áldozócsütörtök

                              10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)

                              16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. május 15.

Orémus Zoltán 
lelkész

Ötödik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi
Hivatala 2020. május 6-tól, azaz a mai naptól, külön rendelkezések betartása
mellett engedélyezi a nyilvános istentiszteletek tartását. Ennek alapján
gyülekezetünkben is megkezdődnek a istentiszteletek.

 1. Istentiszteletek
  Az istentiszteleteket vasárnapokként 10.30 és 15.00 órakor tartjuk. A
  10.30 órakor kezdődő istentiszteletre a 65 év feletti korosztályt várjuk.
  Az istentiszteletekről készült hangfelvétel meghallgatható a gyülekezet
  honlapján (refkassa).
 2. A fertőzés terjedését megelőző rendelkezések
  Az istentiszteleteket a következő feltételek mellett tarthatjuk meg.
 • A templomba belépni és ott tartózkodni kizárólag szájmaszk viselésével
  lehet.
 • Belépésnél kézfertőtlenítőt kell használni, amelyet a templom
  bejáratánál helyezünk el.
 • A templom padjaiban úgy jelöltük ki az ülőhelyeket, hogy a jelenlévő
  gyülekezeti tagok között a távolság két méter legyen. Kivételt képeznek
  a közös háztartásban elő személyek, akik közvetlenül egymás mellett is
  helyet foglalhatnak.
 • Köhögni, tüsszenteni csak zsebkendőbe, esetleg könyökhajlatba lehet.
 • Mind megérkezéskor, mind eltávozáskor mellőzni kell a kézfogást.
 • Az istentiszteleten nem vehetnek részt azok, akik karanténban vannak,
  vagy fertőző légúti megbetegedésre utaló tünetei vannak.
 • A megérkezésnél és a templomból való eltávozásnál ügyelni kell arra,
  hogy egymás között a két méteres távolságot betartsuk.
 1. Karima
  Továbbra se feledkezzünk meg otthonainkban a 20.00 órakor kezdődő
  Kassai Reformátusok Imaközösségéről. Olvassuk tovább a zsoltárokat és
  imádságban kérjük Isten segítségét és vezetését.
  „Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy
  értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és a békesség Istene lesz veletek.
  (2Kor 13,11)

Kassa, 2020. május 6.

Orémus Zoltán
lelkész

Negyedik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

A húsvét utáni időszakba léptünk. Az Apostolok Cselekedetei szerint Jézus
ebben az időszakban sok bizonyítékkal mutatta meg az apostoloknak, hogy ő él,
és negyven napon át megjelent előttük (ApCsel 1,3). Ezekben a hetekben a
feltámadott Krisztusról szóló örömüzenet határozza meg istentiszteleteinket.

 • Istentiszteletek
  Ahogy az előző körlevélben is jeleztük, gyülekezetünkben az istentiszteleteket
  videófelvételen keresztül követhetjük. Az istentisztelet vasárnap 10.30 órakor
  kezdődik. (Az előző istentisztelet feltöltésénél technikai akadályokba ütköztünk,
  a késésért elnézést kérünk). A videófelvételt most is a YouTube csatornán, a
  „kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg.

  Továbbra is szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk
  honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket, valamint a Kossuth és Pátria
  Rádión, ill. a Duna Televízión keresztül sugárzott istentiszteleteket.

 • Karima
  Ne felejtkezzünk el otthonainkban a 20.00 órakor kezdődő Kassai
  Reformátusok Imaközösségéről. Olvassuk tovább a zsoltárokat és imádságban
  forduljunk oda Istenhez. Ebben a húsvét utáni időszakban szeretettel ajánlom
  a testvérek számára a következő imatémákat:
 1. Adjunk hálát Jézus feltámadásáért, és kérjük Istent, hogy erősítse bennünk
  a feltámadásba vetett hitet.
 2. Adjunk hálát azért, hogy Isten a nehéz időszakban is jó Pásztorként vezeti az
  életünket, és gondoskodik minden lelki és testi szükségünkről.
 3. Valljuk meg, hogy könnyen hatalmába kerít bennünket az aggodalmaskodás,
  megkeserítenek a próbák és a keresztek, és sokszor erőt vesz rajtunk a félelem és a
  szorongás.
 4. Adjunk hálát a próbatételért, amely a jelenlegi vírushelyzetből adódik. Hisszük,
  hogy Isten a próbákon keresztül a javunkat munkálja. „Akik Istent szeretik, azoknak
  minden javukra szolgál.“ (Róm 8,28)
 5. Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, a rendelkezéseket hozó állami
  vezetőkért és a járvány leküzdésében munkálkodó minden embertársunkért!
 6. Imádkozzunk a beteg testvéreinkért, és kérjük Istent, hogy gyógyító hatalmával
  forduljon feléjük.
 • Segítségnyújtás
  A korábbi felhíváshoz hasonlóan most is kérem a testvéreket, hogy erősítsük
  és buzdítsuk egymást, és kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe.
 • Adakozás
  Isten iránti hálánkat kifejezhetjük perselypénzünkkel, amit összegyűjtve egy
  későbbi időpontban belehelyezhetünk a perselybe, ill. adományainkat
  elküldhetjük banki átutalás formájában is gyülekezetünk számlájára:

  IBAN: SK90 5200 0000 0000 1041 0804

A testvérek adományait előre is köszönjük.

Isten áldását és békességét kérem a testvérek életére

Kassa, 2020. április 18.

Orémus Zoltán
lelkész

Harmadik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Három nagy ünnepre készülünk. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására és az azt követő eseményekre figyelünk, nagypénteken a golgotai kereszt alatt állunk meg, húsvétkor pedig hitünk központi eseményét, a feltámadást ünnepeljük.  Szeretettel hívom a testvéreket, hogy a technika segítségével vegyünk részt ezeken az ünnepeken, és alkossunk egységet az igére figyelésben és a kenyér megtörésében.   

 • Istentiszteletek

Ahogyan azt az előző körlevélben is jeleztük, gyülekezetünkben az istentiszteleteket már nem csak hangfelvételen, hanem videófelvételen keresztül is követhetjük. A videófelvételt a YouTube csatornán, a „kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg. Az istentiszteleteket a következő időpontokban tartjuk:

Virágvasárnapú        10.30 órakor

Nagypéntek              17.00 órakor úrvacsorával együtt

Húsvét                       9.00 órakor úrvacsorával együtt (Duna Televízió)

Húsvét vasárnapján kapcsolódjunk be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, terítsük meg az asztalt, és vegyük egy időben a kenyeret és a bort Kárpát-medence szerte.

 • Úrvacsora

A jelenlegi helyzetben az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2,46).  Az úrvacsorai jegyek kiszolgálása a rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő formában történik:

 • Kérem, hogy először lelkileg készüljünk fel az úrvacsorai alkalomra, ami a bűnbánati alkalmakon való részvételt jelenti. Otthonainkban ezt az esti 20.00 órakor kezdődő Kassai Reformátusok Imaközössége alkalmával tartsuk meg. Hétfőtől kezdve nagyszombatig olvassuk el a passió történet egy-egy szakaszát Lukács evangéliumából, majd rövid csendet tartva tartsunk önvizsgálatot.

Hétfő: Lk 22,1-30; Kedd: Lk 22,31-43; Szerda: Lk 22,47-71; Csütörtök: Lk 23,1-25; Péntek: Lk 23,26-49; Szombat: Lk 23,50-56

 • Az úrvacsorai istentisztelet közvetítése előtt készítsük el a felvágott kenyeret és öntsük a bort külön poharakba. A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel. Kapcsoljuk ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják vagy akadályozzák a teljes odafigyelést, majd kövessük figyelemmel a szolgálattevőt. Mondjuk vele együtt az Apostoli Hitvallást, válaszoljunk hangosan az úrvacsorai kérdésekre, majd a lelkipásztorhoz hasonlóan vegyük a kenyeret, mondjuk el vele a kenyérvétel előtti imádságot, majd az imádság után vegyük magunkhoz a kenyeret. Hasonlóan tegyünk a borvétel esetében is. Ezt követően mondjuk együtt a hálaadó imádságot és az Úr imádságát.
 • Adakozás

Isten iránti hálánkat most is kifejezhetjük perselypénzünkkel ill. húsvéti hálaáldozatunkkal. Amennyiben valaki adakozni szeretne, banki átutalás formájában is megteheti.

 • Gyermekistentisztelet, hitoktatás

A jelenlegi helyzetben az iskolai hitoktatás is digitális formában történik, de szeretnénk az elektronikus eszközök segítségével a gyermekeket a vasárnapi gyermekistentiszteletbe is bevonni. Segítségül a facebookon Fülöp Éva  katechéta testvérünk rendszeresen megoszt különféle foglalkozásokat.

Kérem a kedves Szülőket, hogy a Biblia és az otthonunkban található hittankönyvek olvasásával, valamint az elektronikus eszközök felhasználásával továbbítsuk a gyermekek számára az evangélium üzenetét, és segítsük elmélyíteni bennük Isten szeretetének a megismerését és a koruknak megfelelő ismeretanyag elsajátítását.

 • Segítségnyújtás

A korábbi felhíváshoz hasonlóan most is kérem a testvéreket, hogy erősítsük és buzdítsuk egymást, és kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe. Egyben továbbítom azoknak a testvéreknek az elérhetőségét, akik az elmúlt héten csatlakoztak azokhoz, akik segítségüket ajánlották fel az idős és beteg testvéreink számára:

Gáll István (0915 969475; e-mail: gall@regada.sk) presbiter testvérünk gyógyszerek kiváltásában tud segíteni, Pásztor Tamás testvérünk (0907 866 387) pedig bevásárlásban ajánlotta fel a segítségét. Segítőkészségüket köszönjük.

A korábbi körleveleket megtalálhatjuk gyülekezetünk honlapján (refkassa.sk)

Isten áldását és békességét kérem a testvérek életére

Kassa, 2020. április 4.                       

Orémus Zoltán
lelkész            

                                                                                

Második körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, továbbra is szeretnénk felhívni Testvéreink figyelmét az egyéni elcsendesedésünk fontosságára és gyülekezeti életünk új formáira.

 • Istentiszteletek a média és az online hullámain keresztül

Bizonyára sokan követik a napi elcsendesedések és vasárnapi istentiszteletek közvetítéseit a média hullámain keresztül. Lelki feltöltődést és megerősödést jelentenek számunkra. Szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket (Nemcsak kenyérrel él az ember; Az Úr harcol értetek; Sola rádió igehirdetések).  Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyülekezetünkben a vasárnapi istentiszteletet már nem csak hangfelvételen, hanem gyülekezetünk fiatal testvéreinek jóvoltából, videófelvételen keresztül is követhetjük. A fiatalok segítségét ezúton is köszönjük. A videófelvétel vasárnaponként 10:30 órakor kerül fel a honlapunkra (refkassa.sk), valamint gyülekezetünk facebook oldalán keresztül lesz elérhető. Továbbá az istentisztelet teljes liturgiai szöveggel a honlapon is megtalálható lesz.

 • Istentiszteletek nyomtatott formában

Több testvérünk, főleg idős gyülekezeti tagok, nem rendelkeznek olyan informatikai eszközökkel, melyeken keresztül a hangfelvételt vagy a videófelvételt követni tudnák. Ha a közelben ilyen egyedülálló, idős testvér él, lehetőségeinkhez mérten nyomtassuk ki neki az igehirdetést és tegyük be a postaládájukba. Amennyiben a testvéreknek tudomásuk van olyan gyülekezeti tagról, akinek nem tudják eljuttatni a nyomtatott igehirdetéseket, de szeretnék, hogy azt megkapják, kérem jelezzék ezt a lelkészi hivatal felé.  

 • Jócselekedetek istentisztelete

Továbbra is kérem, hogy erősítsük és buzdítsuk egymást, és így kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe.  Próbáljunk meg telefonon naponta legalább egy testvért felhívni, vele elbeszélgetni, hitben és türelemben őt megerősíteni. Gyarmathy Jánosné, Rózsika testvérünk szájmaszkok elkészítését ajánlotta fel. Akinek szüksége van ilyen szájmaszkra, kérem jelezze felém (0908-336949). Diószeghy Árpádné, Erzsike presbiter testvérünk gyógyszerek kiváltásában tud segíteni. Akinek tudomása van olyan testvérről, akinek a receptre felírt gyógyszer kiváltása akadályokba ütközik, kérem jelezze ezt presbiter testvérünk felé (0908-101 121). Akinek a jelenlegi helyzetben a bevásárlásban van szüksége segítségre, kérem jelezze Fülöp Éva presbiter testvérünk felé (0948 717 847). Mindannyiuk segítőkészségét köszönettel fogadjuk.

 • Karima” elcsendesedés

Továbbra is kérem, vegyük komolyan a közös imádságra való felhívást, és este 20.00 órakor kapcsolódjunk be a kassai reformátusok imaközösségébe. A különféle betegségben szenvedő gyülekezeti tagjainkért név szerint is imádkozhatunk. Az ige is erre biztat bennünket: „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte.” Jk 5,14 Kérem, hogy aki ilyen testvérről tud, legyen szíves ezt felém jelezni.

 • Elektronikus postacímek

Szeretnénk a gyülekezet e-mail címlistáját kibővíteni, és elektronikus postán keresztül gyülekezeti tagjainkat szélesebb körben megszólítani. Kérem testvéreimet, hogy legyenek szívesek megküldeni azoknak a testvéreknek az e-mail címeit, akik gyülekezeti tagjaink sorába tartoznak, és akikről úgy gondoljuk, hogy az elektronikus úton megküldött leveleket szívesen fogadják. 

„Kyrie eleison”

Urunk irgalmát, segítségét és vezetését kérve a testvérek életére, maradok üdvözlettel

Kassa, 2020. március 27.         

                                                         Orémus Zoltán
lelkész

                                                              

Első körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Bár istentiszteleteinket és gyülekezeti alkalmainkat nem tarthatjuk meg a megszokott formában, viszont megtalálhatjuk az elcsendesedés lehetőségének és az istentiszteleten való részvételnek más formáit. Szeretném három ilyen lehetőségre felhívni a Testvérek figyelmét:

1. Vasárnapi istentiszteletek a média és az online hullámain keresztül:

Szeretettel ajánlom megkeresni az egyházunk honlapjára (reformata.sk) és a Magyarországi Református Egyház honlapjára feltöltött istentiszteleteket (reformatus.hu), a televízió és a rádió által közvetített alkalmakat, valamint a gyülekezetünk honlapjára (refkassa.sk) feltöltött igehirdetéseket.

2. Jócselekedetek istentisztelete

Mikeás prófétánál (Mik 6,8) olvashatunk a jócselekedetek istentiszteletéről: „Élj törvénye szerint, törekedj szeretetre és légy alázatos Isteneddel szemben.” Szeretettel kérem, hogy akik tudnak gyülekezetünkben olyan idős testvérről, akinek ebben a jelenlegi helyzetben szüksége lenne segítségre a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban vagy az orvoshoz való eljutásban, legyen szíves ezt jelezni a Lelkészi Hivatal felé.

Továbbá kérem a testvéreket, hogy szolgáljunk egymás irányába a biztatás és a hitben való megerősítés szolgálatával. Ez is a jócselekedet istentiszteletéhez tartozik. Próbáljunk meg telefonon naponta legalább egy testvért felhívni, (főleg egyedülálló, özvegy vagy beteg testvérekre gondolok, de lehet bárki, akinek biztatásra van szüksége) és erősítsük őt. „Erősítsd meg a többieket” Jel 3,2

3. „Karima” elcsendesedés

A „Karima” a kassai reformátusok imaközössége. Minden este 20.00 órakor próbáljunk meg időt találni néhány percre. Olvassunk el a Bibliánkból egy zsoltárt és saját szavainkkal, vagy imádságos könyvünk szavaival imádkozva, csendesedjünk el közösen. „Vigyázzatok és imádkozzatok!” Mk 14,38

Szeretettel kérem a Testvéreket „jöjjünk el” és „vegyünk részt” a fent meghirdetett alkalmakon!

Kassa, 2020. március 20.                            Orémus Zoltán

Támogatás – adó 2%

Felhívás

A Szlovák Parlament 595/2003 Tt. számú törvénye 50. §-a alapján minden fizikai és jogi személy jogosult arra, hogy belátása szerint rendelkezzen adója 2%-ával. Ezúton szeretnénk Önt és kedves családjának adózó tagjait megkérni arra, hogy amennyiben módjukban áll, támogassák polgári társulásunkat!
Polgári társulásunk tevékenysége elsősorban nyári gyerektáborok és egyéb gyerek-alkalmak szervezésére irányul. Az említett táborok célja nemcsak a gyerekek nyári üdültetése, hanem az evangélium hirdetése, a keresztény- és magyarságtudat ápolása. Fontos célunknak tekintjük a magyar népi hagyományok ápolását is.

Amennyiben teheti – támogasson bennünket adója 2%-ával!
Köszönjük, hogy támogatja a felvidéki magyar gyerekek táboroztatását!
Köszönjük, hogy segít nekünk!

Formanyomtatvány: FÉNYSUGÁR-VYHLÁSENIE

További információk tevékenységünkről: http://www.fenysugar.sk/