Rólunk

 Egyházközségünkről megjelent cikkek, videók és hanganyag a közösségi médiában

“Online óvoda Kassán”
https://ujszo.com/regio/online-ovoda-kassan

“Adventi támogatást kap 105 felvidéki bölcsőde és óvoda a Rákóczi Szövetségtől”
https://www.hirek.sk/videok/adventi-tamogatast-kap-105-felvideki-bolcsode-es-ovoda-a-rakoczi-szovetsegtol

V letnom čase sa zo zvonolejármi prechádzame stále po východnom Slovensku 17.storočia a dnes pôjdeme po stopách jedného menej známeho lejára. 
Pohyboval sa medzi Spišom, Košicami a maďarskými mestečkami  a dnes známe zvony sú odliate predovšetkým pre kalvínske chrámy. 
Poznáme aj  príbeh ktorý ho spája s Košickým kalvínskym kostolom kde začneme naše dnešné rozprávanie, ktoré je aj venované všetkým našim verným poslucháčom  – fanúšikom z tejto obce v tichu týchto dní. 
Zvon ktorý počujeme v úvode je síce až z 19.storočia, ale preliaty bol zo zvona od dnešného lejára Jána Oláha. Rozpráva kamapanológ Juraj Gembický  z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach….


“Megnyílt a református óvoda Kassán”
https://www.facebook.com/watch/?v=467273134681119

“Közel másfél évszázad után újra lesz Kassán magyar református oktatási intézmény”
https://ma7.sk/oktatas/kozel-masfel-evszazad-utan-ujra-lesz-kassan-magyar-reformatus-oktatasi-intezmeny

“Dominanty Košíc – Kalvínsky kostol”
https://www.youtube.com/watch?v=qsrIdURmOK0&feature=youtu.be

“Zöldet kapott a kassai református óvoda – szeptemberben nyithat”
https://ma7.sk/videok/zoldet-kapott-a-kassai-reformatus-ovoda-szeptemberben-nyithat

“Szeptembertől két magyar óvoda lehet” 
https://ujszo.com/regio/szeptembertol-ket-magyar-ovoda-lehet

“Befejeződött a kassai református templom felújításának első szakasza”
https://ma7.sk/videok/befejezodott-a-kassai-reformatus-templom-felujitasanak-elso-szakasza

“Ünnepi alkalom a nemzeti összetartozás napján a kassai református templomban”
https://felvidek.ma/2020/06/unnepi-alkalom-a-nemzeti-osszetartozas-napjan-a-kassai-reformatus-templomban/

“146 év után ismét van református oktatási intézmény Kassán – Átadták az egyházközség új óvodáját”
http://www.reformata.sk/mutat/146-ev-utan-ismet-van-reformatus-oktatasi-intezmeny-kassan–tadtak-az-egyhazkozseg-uj-ovodajat/

“Kassán is lesz magyar református óvoda”
http://www.reformata.sk/mutat/5141/

“Biblia – család – gyülekezet”
https://felvidek.ma/2018/09/biblia-csalad-gyulekezet/

“Átadták a kassai reformátusok új közösségi központját”
https://felvidek.ma/2017/09/atadtak-a-kassai-reformatusok-uj-kozossegi-kozpontjat/

“Egyházzenei koncert Kassán”
https://felvidek.ma/2016/11/egyhazzenei-koncert-kassan/

“Egyházmegyei konferencia Kassán a családok éve jegyében”
http://www.hirek.sk/video/20180327213213/Egyhazmegyei-konferencia-Kassan-a-csaladok-eve-jegyeben.html

“Kassán a „Vissza a forrásokhoz” kiállítás”
http://reformacio.mnl.gov.hu/kassan_a_vissza_a_forrasokhoz_kiallitas

“A reformátusok Bocskai Istvánról Kassán”
https://amikassa.sk/2017/02/18/reformatusok-bocskai-istvanrol-kassan/

“Na košickom kalvínskom kostole pracujú reštaurátori”
https://kosice.korzar.sme.sk/c/8192557/na-kosickom-kalvinskom-kostole-pracuju-restauratori.html

“Emlékkönyv egy református lelkészről”
https://amikassa.sk/2015/04/27/emlekkonyv-egy-reformatus-lelkeszrol/

“A református templom”
https://amikassa.sk/2014/12/15/a-reformatus-templom/

“Košice: chcú zmeniť názov námestia”
https://www.aktuality.sk/clanok/141626/kosice-chcu-zmenit-nazov-namestia/