Istentiszteletek időpontjai

Kedves Testvérek!

Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait a következő alkalmakra:

Ünnepi alkalom a nemzeti összetartozás napján – református templom 
2020. június 4. 

 • 16.00 órai kezdettel a kassai történelmi egyházak képviselőivel, Pásztor Zoltán római katolikus püspöki helynökkel és Bohács Béla görögkatolikus plébánossal imádkozunk együtt népünkért és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.
 • 16.30 órakor a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójánmeghúzzuk a harangot, majd Balassa Zoltán helytörténész rövid előadását hallgatjuk meg a korabeli eseményekről. 
 • 17.00 órai kezdettel az összetartozás szimbolikus megéléseként videóközvetítéssel egybekötött istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon Magyarországról a miskolci tetemvári gyülekezettel, Erdélyből az oltszemi, a mikóujfalui  és a gernyeszegi gyülekezettel,  Kárpátaljáról a salánki gyülekezettel alkothatunk egy testvéri közösséget az ige körül. Az istentiszteletet online is követhetjük a Youtube videómegosztó csatornáján.   https://youtu.be/8BVj80zaECs  

 Vasárnapi istentisztelet
2020. június 7.

 •           10.30 (közösen)
 •           16.00 (közösen)

Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. 

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őrző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. június 3.

Orémus Zoltán
lelkész

Istentiszteletek időpontjai

Kedves Testvérek!

Értesítem gyülekezetünk tagjait, hogy a holnapi istentiszteletek, valamint a bűnbánati és a pünkösdi alkalmak a következő időpontokban kezdődnek:

Vasárnapi istentisztelet

2020. május 24.
10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)
16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

Bűnbánati istentiszteletek

2020. május 26. kedd
16.00 (közösen)

2020. május 27. szerda
16.00 (közösen)

2020. május 28. csütörtök
16.00 (közösen)

Pünkösdi istentiszteletek úrvacsorával

2020. május 31.
10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)
16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

Pünkösd második napján

2020. június 1.
10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)
16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

A szent jegyek kiosztásánál újból megélhetjük az egységet, a communiot. Tekintettel a járványügyi helyzetre most nem egy kehelyből, hanem külön kis poharakból vesszük az úrvacsorát, és a kenyeret kis darabokban vehetjük el az úrvacsorai tányérról. Szeretettel várjuk a testvéreket. 

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őrző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. május 23.

Orémus Zoltán
lelkész

Istentisztelek időpontjai

Kedves Testvérek!

Értesítem gyülekezetünk tagjait, hogy a vasárnapi és az áldozócsütörtöki istentiszteletek a következő időpontokban kezdődnek:

2020. május 17. Vasárnap   

                              10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)

                              16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

2020. május 21. Áldozócsütörtök

                              10.30 (a 65 év feletti korosztály részére)

                              16.00 (a 65 év alatti korosztály részére)

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. május 15.

Orémus Zoltán 
lelkész

Ötödik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi
Hivatala 2020. május 6-tól, azaz a mai naptól, külön rendelkezések betartása
mellett engedélyezi a nyilvános istentiszteletek tartását. Ennek alapján
gyülekezetünkben is megkezdődnek a istentiszteletek.

 1. Istentiszteletek
  Az istentiszteleteket vasárnapokként 10.30 és 15.00 órakor tartjuk. A
  10.30 órakor kezdődő istentiszteletre a 65 év feletti korosztályt várjuk.
  Az istentiszteletekről készült hangfelvétel meghallgatható a gyülekezet
  honlapján (refkassa).
 2. A fertőzés terjedését megelőző rendelkezések
  Az istentiszteleteket a következő feltételek mellett tarthatjuk meg.
 • A templomba belépni és ott tartózkodni kizárólag szájmaszk viselésével
  lehet.
 • Belépésnél kézfertőtlenítőt kell használni, amelyet a templom
  bejáratánál helyezünk el.
 • A templom padjaiban úgy jelöltük ki az ülőhelyeket, hogy a jelenlévő
  gyülekezeti tagok között a távolság két méter legyen. Kivételt képeznek
  a közös háztartásban elő személyek, akik közvetlenül egymás mellett is
  helyet foglalhatnak.
 • Köhögni, tüsszenteni csak zsebkendőbe, esetleg könyökhajlatba lehet.
 • Mind megérkezéskor, mind eltávozáskor mellőzni kell a kézfogást.
 • Az istentiszteleten nem vehetnek részt azok, akik karanténban vannak,
  vagy fertőző légúti megbetegedésre utaló tünetei vannak.
 • A megérkezésnél és a templomból való eltávozásnál ügyelni kell arra,
  hogy egymás között a két méteres távolságot betartsuk.
 1. Karima
  Továbbra se feledkezzünk meg otthonainkban a 20.00 órakor kezdődő
  Kassai Reformátusok Imaközösségéről. Olvassuk tovább a zsoltárokat és
  imádságban kérjük Isten segítségét és vezetését.
  „Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy
  értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és a békesség Istene lesz veletek.
  (2Kor 13,11)

Kassa, 2020. május 6.

Orémus Zoltán
lelkész

Negyedik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

A húsvét utáni időszakba léptünk. Az Apostolok Cselekedetei szerint Jézus
ebben az időszakban sok bizonyítékkal mutatta meg az apostoloknak, hogy ő él,
és negyven napon át megjelent előttük (ApCsel 1,3). Ezekben a hetekben a
feltámadott Krisztusról szóló örömüzenet határozza meg istentiszteleteinket.

 • Istentiszteletek
  Ahogy az előző körlevélben is jeleztük, gyülekezetünkben az istentiszteleteket
  videófelvételen keresztül követhetjük. Az istentisztelet vasárnap 10.30 órakor
  kezdődik. (Az előző istentisztelet feltöltésénél technikai akadályokba ütköztünk,
  a késésért elnézést kérünk). A videófelvételt most is a YouTube csatornán, a
  „kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg.

  Továbbra is szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk
  honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket, valamint a Kossuth és Pátria
  Rádión, ill. a Duna Televízión keresztül sugárzott istentiszteleteket.

 • Karima
  Ne felejtkezzünk el otthonainkban a 20.00 órakor kezdődő Kassai
  Reformátusok Imaközösségéről. Olvassuk tovább a zsoltárokat és imádságban
  forduljunk oda Istenhez. Ebben a húsvét utáni időszakban szeretettel ajánlom
  a testvérek számára a következő imatémákat:
 1. Adjunk hálát Jézus feltámadásáért, és kérjük Istent, hogy erősítse bennünk
  a feltámadásba vetett hitet.
 2. Adjunk hálát azért, hogy Isten a nehéz időszakban is jó Pásztorként vezeti az
  életünket, és gondoskodik minden lelki és testi szükségünkről.
 3. Valljuk meg, hogy könnyen hatalmába kerít bennünket az aggodalmaskodás,
  megkeserítenek a próbák és a keresztek, és sokszor erőt vesz rajtunk a félelem és a
  szorongás.
 4. Adjunk hálát a próbatételért, amely a jelenlegi vírushelyzetből adódik. Hisszük,
  hogy Isten a próbákon keresztül a javunkat munkálja. „Akik Istent szeretik, azoknak
  minden javukra szolgál.“ (Róm 8,28)
 5. Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, a rendelkezéseket hozó állami
  vezetőkért és a járvány leküzdésében munkálkodó minden embertársunkért!
 6. Imádkozzunk a beteg testvéreinkért, és kérjük Istent, hogy gyógyító hatalmával
  forduljon feléjük.
 • Segítségnyújtás
  A korábbi felhíváshoz hasonlóan most is kérem a testvéreket, hogy erősítsük
  és buzdítsuk egymást, és kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe.
 • Adakozás
  Isten iránti hálánkat kifejezhetjük perselypénzünkkel, amit összegyűjtve egy
  későbbi időpontban belehelyezhetünk a perselybe, ill. adományainkat
  elküldhetjük banki átutalás formájában is gyülekezetünk számlájára:

  IBAN: SK90 5200 0000 0000 1041 0804

A testvérek adományait előre is köszönjük.

Isten áldását és békességét kérem a testvérek életére

Kassa, 2020. április 18.

Orémus Zoltán
lelkész

Harmadik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Három nagy ünnepre készülünk. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására és az azt követő eseményekre figyelünk, nagypénteken a golgotai kereszt alatt állunk meg, húsvétkor pedig hitünk központi eseményét, a feltámadást ünnepeljük.  Szeretettel hívom a testvéreket, hogy a technika segítségével vegyünk részt ezeken az ünnepeken, és alkossunk egységet az igére figyelésben és a kenyér megtörésében.   

 • Istentiszteletek

Ahogyan azt az előző körlevélben is jeleztük, gyülekezetünkben az istentiszteleteket már nem csak hangfelvételen, hanem videófelvételen keresztül is követhetjük. A videófelvételt a YouTube csatornán, a „kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg. Az istentiszteleteket a következő időpontokban tartjuk:

Virágvasárnapú        10.30 órakor

Nagypéntek              17.00 órakor úrvacsorával együtt

Húsvét                       9.00 órakor úrvacsorával együtt (Duna Televízió)

Húsvét vasárnapján kapcsolódjunk be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, terítsük meg az asztalt, és vegyük egy időben a kenyeret és a bort Kárpát-medence szerte.

 • Úrvacsora

A jelenlegi helyzetben az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2,46).  Az úrvacsorai jegyek kiszolgálása a rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő formában történik:

 • Kérem, hogy először lelkileg készüljünk fel az úrvacsorai alkalomra, ami a bűnbánati alkalmakon való részvételt jelenti. Otthonainkban ezt az esti 20.00 órakor kezdődő Kassai Reformátusok Imaközössége alkalmával tartsuk meg. Hétfőtől kezdve nagyszombatig olvassuk el a passió történet egy-egy szakaszát Lukács evangéliumából, majd rövid csendet tartva tartsunk önvizsgálatot.

Hétfő: Lk 22,1-30; Kedd: Lk 22,31-43; Szerda: Lk 22,47-71; Csütörtök: Lk 23,1-25; Péntek: Lk 23,26-49; Szombat: Lk 23,50-56

 • Az úrvacsorai istentisztelet közvetítése előtt készítsük el a felvágott kenyeret és öntsük a bort külön poharakba. A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel. Kapcsoljuk ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják vagy akadályozzák a teljes odafigyelést, majd kövessük figyelemmel a szolgálattevőt. Mondjuk vele együtt az Apostoli Hitvallást, válaszoljunk hangosan az úrvacsorai kérdésekre, majd a lelkipásztorhoz hasonlóan vegyük a kenyeret, mondjuk el vele a kenyérvétel előtti imádságot, majd az imádság után vegyük magunkhoz a kenyeret. Hasonlóan tegyünk a borvétel esetében is. Ezt követően mondjuk együtt a hálaadó imádságot és az Úr imádságát.
 • Adakozás

Isten iránti hálánkat most is kifejezhetjük perselypénzünkkel ill. húsvéti hálaáldozatunkkal. Amennyiben valaki adakozni szeretne, banki átutalás formájában is megteheti.

 • Gyermekistentisztelet, hitoktatás

A jelenlegi helyzetben az iskolai hitoktatás is digitális formában történik, de szeretnénk az elektronikus eszközök segítségével a gyermekeket a vasárnapi gyermekistentiszteletbe is bevonni. Segítségül a facebookon Fülöp Éva  katechéta testvérünk rendszeresen megoszt különféle foglalkozásokat.

Kérem a kedves Szülőket, hogy a Biblia és az otthonunkban található hittankönyvek olvasásával, valamint az elektronikus eszközök felhasználásával továbbítsuk a gyermekek számára az evangélium üzenetét, és segítsük elmélyíteni bennük Isten szeretetének a megismerését és a koruknak megfelelő ismeretanyag elsajátítását.

 • Segítségnyújtás

A korábbi felhíváshoz hasonlóan most is kérem a testvéreket, hogy erősítsük és buzdítsuk egymást, és kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe. Egyben továbbítom azoknak a testvéreknek az elérhetőségét, akik az elmúlt héten csatlakoztak azokhoz, akik segítségüket ajánlották fel az idős és beteg testvéreink számára:

Gáll István (0915 969475; e-mail: gall@regada.sk) presbiter testvérünk gyógyszerek kiváltásában tud segíteni, Pásztor Tamás testvérünk (0907 866 387) pedig bevásárlásban ajánlotta fel a segítségét. Segítőkészségüket köszönjük.

A korábbi körleveleket megtalálhatjuk gyülekezetünk honlapján (refkassa.sk)

Isten áldását és békességét kérem a testvérek életére

Kassa, 2020. április 4.                       

Orémus Zoltán
lelkész            

                                                                                

Második körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, továbbra is szeretnénk felhívni Testvéreink figyelmét az egyéni elcsendesedésünk fontosságára és gyülekezeti életünk új formáira.

 • Istentiszteletek a média és az online hullámain keresztül

Bizonyára sokan követik a napi elcsendesedések és vasárnapi istentiszteletek közvetítéseit a média hullámain keresztül. Lelki feltöltődést és megerősödést jelentenek számunkra. Szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket (Nemcsak kenyérrel él az ember; Az Úr harcol értetek; Sola rádió igehirdetések).  Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyülekezetünkben a vasárnapi istentiszteletet már nem csak hangfelvételen, hanem gyülekezetünk fiatal testvéreinek jóvoltából, videófelvételen keresztül is követhetjük. A fiatalok segítségét ezúton is köszönjük. A videófelvétel vasárnaponként 10:30 órakor kerül fel a honlapunkra (refkassa.sk), valamint gyülekezetünk facebook oldalán keresztül lesz elérhető. Továbbá az istentisztelet teljes liturgiai szöveggel a honlapon is megtalálható lesz.

 • Istentiszteletek nyomtatott formában

Több testvérünk, főleg idős gyülekezeti tagok, nem rendelkeznek olyan informatikai eszközökkel, melyeken keresztül a hangfelvételt vagy a videófelvételt követni tudnák. Ha a közelben ilyen egyedülálló, idős testvér él, lehetőségeinkhez mérten nyomtassuk ki neki az igehirdetést és tegyük be a postaládájukba. Amennyiben a testvéreknek tudomásuk van olyan gyülekezeti tagról, akinek nem tudják eljuttatni a nyomtatott igehirdetéseket, de szeretnék, hogy azt megkapják, kérem jelezzék ezt a lelkészi hivatal felé.  

 • Jócselekedetek istentisztelete

Továbbra is kérem, hogy erősítsük és buzdítsuk egymást, és így kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe.  Próbáljunk meg telefonon naponta legalább egy testvért felhívni, vele elbeszélgetni, hitben és türelemben őt megerősíteni. Gyarmathy Jánosné, Rózsika testvérünk szájmaszkok elkészítését ajánlotta fel. Akinek szüksége van ilyen szájmaszkra, kérem jelezze felém (0908-336949). Diószeghy Árpádné, Erzsike presbiter testvérünk gyógyszerek kiváltásában tud segíteni. Akinek tudomása van olyan testvérről, akinek a receptre felírt gyógyszer kiváltása akadályokba ütközik, kérem jelezze ezt presbiter testvérünk felé (0908-101 121). Akinek a jelenlegi helyzetben a bevásárlásban van szüksége segítségre, kérem jelezze Fülöp Éva presbiter testvérünk felé (0948 717 847). Mindannyiuk segítőkészségét köszönettel fogadjuk.

 • Karima” elcsendesedés

Továbbra is kérem, vegyük komolyan a közös imádságra való felhívást, és este 20.00 órakor kapcsolódjunk be a kassai reformátusok imaközösségébe. A különféle betegségben szenvedő gyülekezeti tagjainkért név szerint is imádkozhatunk. Az ige is erre biztat bennünket: „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte.” Jk 5,14 Kérem, hogy aki ilyen testvérről tud, legyen szíves ezt felém jelezni.

 • Elektronikus postacímek

Szeretnénk a gyülekezet e-mail címlistáját kibővíteni, és elektronikus postán keresztül gyülekezeti tagjainkat szélesebb körben megszólítani. Kérem testvéreimet, hogy legyenek szívesek megküldeni azoknak a testvéreknek az e-mail címeit, akik gyülekezeti tagjaink sorába tartoznak, és akikről úgy gondoljuk, hogy az elektronikus úton megküldött leveleket szívesen fogadják. 

„Kyrie eleison”

Urunk irgalmát, segítségét és vezetését kérve a testvérek életére, maradok üdvözlettel

Kassa, 2020. március 27.         

                                                         Orémus Zoltán
lelkész

                                                              

Első körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Bár istentiszteleteinket és gyülekezeti alkalmainkat nem tarthatjuk meg a megszokott formában, viszont megtalálhatjuk az elcsendesedés lehetőségének és az istentiszteleten való részvételnek más formáit. Szeretném három ilyen lehetőségre felhívni a Testvérek figyelmét:

1. Vasárnapi istentiszteletek a média és az online hullámain keresztül:

Szeretettel ajánlom megkeresni az egyházunk honlapjára (reformata.sk) és a Magyarországi Református Egyház honlapjára feltöltött istentiszteleteket (reformatus.hu), a televízió és a rádió által közvetített alkalmakat, valamint a gyülekezetünk honlapjára (refkassa.sk) feltöltött igehirdetéseket.

2. Jócselekedetek istentisztelete

Mikeás prófétánál (Mik 6,8) olvashatunk a jócselekedetek istentiszteletéről: „Élj törvénye szerint, törekedj szeretetre és légy alázatos Isteneddel szemben.” Szeretettel kérem, hogy akik tudnak gyülekezetünkben olyan idős testvérről, akinek ebben a jelenlegi helyzetben szüksége lenne segítségre a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban vagy az orvoshoz való eljutásban, legyen szíves ezt jelezni a Lelkészi Hivatal felé.

Továbbá kérem a testvéreket, hogy szolgáljunk egymás irányába a biztatás és a hitben való megerősítés szolgálatával. Ez is a jócselekedet istentiszteletéhez tartozik. Próbáljunk meg telefonon naponta legalább egy testvért felhívni, (főleg egyedülálló, özvegy vagy beteg testvérekre gondolok, de lehet bárki, akinek biztatásra van szüksége) és erősítsük őt. „Erősítsd meg a többieket” Jel 3,2

3. „Karima” elcsendesedés

A „Karima” a kassai reformátusok imaközössége. Minden este 20.00 órakor próbáljunk meg időt találni néhány percre. Olvassunk el a Bibliánkból egy zsoltárt és saját szavainkkal, vagy imádságos könyvünk szavaival imádkozva, csendesedjünk el közösen. „Vigyázzatok és imádkozzatok!” Mk 14,38

Szeretettel kérem a Testvéreket „jöjjünk el” és „vegyünk részt” a fent meghirdetett alkalmakon!

Kassa, 2020. március 20.                            Orémus Zoltán

Támogatás – adó 2%

Felhívás

A Szlovák Parlament 595/2003 Tt. számú törvénye 50. §-a alapján minden fizikai és jogi személy jogosult arra, hogy belátása szerint rendelkezzen adója 2%-ával. Ezúton szeretnénk Önt és kedves családjának adózó tagjait megkérni arra, hogy amennyiben módjukban áll, támogassák polgári társulásunkat!
Polgári társulásunk tevékenysége elsősorban nyári gyerektáborok és egyéb gyerek-alkalmak szervezésére irányul. Az említett táborok célja nemcsak a gyerekek nyári üdültetése, hanem az evangélium hirdetése, a keresztény- és magyarságtudat ápolása. Fontos célunknak tekintjük a magyar népi hagyományok ápolását is.

Amennyiben teheti – támogasson bennünket adója 2%-ával!
Köszönjük, hogy támogatja a felvidéki magyar gyerekek táboroztatását!
Köszönjük, hogy segít nekünk!

Formanyomtatvány: FÉNYSUGÁR-VYHLÁSENIE

További információk tevékenységünkről: http://www.fenysugar.sk/