Első körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Bár istentiszteleteinket és gyülekezeti alkalmainkat nem tarthatjuk meg a megszokott formában, viszont megtalálhatjuk az elcsendesedés lehetőségének és az istentiszteleten való részvételnek más formáit. Szeretném három ilyen lehetőségre felhívni a Testvérek figyelmét:

1. Vasárnapi istentiszteletek a média és az online hullámain keresztül:

Szeretettel ajánlom megkeresni az egyházunk honlapjára (reformata.sk) és a Magyarországi Református Egyház honlapjára feltöltött istentiszteleteket (reformatus.hu), a televízió és a rádió által közvetített alkalmakat, valamint a gyülekezetünk honlapjára (refkassa.sk) feltöltött igehirdetéseket.

2. Jócselekedetek istentisztelete

Mikeás prófétánál (Mik 6,8) olvashatunk a jócselekedetek istentiszteletéről: „Élj törvénye szerint, törekedj szeretetre és légy alázatos Isteneddel szemben.” Szeretettel kérem, hogy akik tudnak gyülekezetünkben olyan idős testvérről, akinek ebben a jelenlegi helyzetben szüksége lenne segítségre a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban vagy az orvoshoz való eljutásban, legyen szíves ezt jelezni a Lelkészi Hivatal felé.

Továbbá kérem a testvéreket, hogy szolgáljunk egymás irányába a biztatás és a hitben való megerősítés szolgálatával. Ez is a jócselekedet istentiszteletéhez tartozik. Próbáljunk meg telefonon naponta legalább egy testvért felhívni, (főleg egyedülálló, özvegy vagy beteg testvérekre gondolok, de lehet bárki, akinek biztatásra van szüksége) és erősítsük őt. „Erősítsd meg a többieket” Jel 3,2

3. „Karima” elcsendesedés

A „Karima” a kassai reformátusok imaközössége. Minden este 20.00 órakor próbáljunk meg időt találni néhány percre. Olvassunk el a Bibliánkból egy zsoltárt és saját szavainkkal, vagy imádságos könyvünk szavaival imádkozva, csendesedjünk el közösen. „Vigyázzatok és imádkozzatok!” Mk 14,38

Szeretettel kérem a Testvéreket „jöjjünk el” és „vegyünk részt” a fent meghirdetett alkalmakon!

Kassa, 2020. március 20.                            Orémus Zoltán