Második körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, továbbra is szeretnénk felhívni Testvéreink figyelmét az egyéni elcsendesedésünk fontosságára és gyülekezeti életünk új formáira.

  • Istentiszteletek a média és az online hullámain keresztül

Bizonyára sokan követik a napi elcsendesedések és vasárnapi istentiszteletek közvetítéseit a média hullámain keresztül. Lelki feltöltődést és megerősödést jelentenek számunkra. Szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket (Nemcsak kenyérrel él az ember; Az Úr harcol értetek; Sola rádió igehirdetések).  Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyülekezetünkben a vasárnapi istentiszteletet már nem csak hangfelvételen, hanem gyülekezetünk fiatal testvéreinek jóvoltából, videófelvételen keresztül is követhetjük. A fiatalok segítségét ezúton is köszönjük. A videófelvétel vasárnaponként 10:30 órakor kerül fel a honlapunkra (refkassa.sk), valamint gyülekezetünk facebook oldalán keresztül lesz elérhető. Továbbá az istentisztelet teljes liturgiai szöveggel a honlapon is megtalálható lesz.

  • Istentiszteletek nyomtatott formában

Több testvérünk, főleg idős gyülekezeti tagok, nem rendelkeznek olyan informatikai eszközökkel, melyeken keresztül a hangfelvételt vagy a videófelvételt követni tudnák. Ha a közelben ilyen egyedülálló, idős testvér él, lehetőségeinkhez mérten nyomtassuk ki neki az igehirdetést és tegyük be a postaládájukba. Amennyiben a testvéreknek tudomásuk van olyan gyülekezeti tagról, akinek nem tudják eljuttatni a nyomtatott igehirdetéseket, de szeretnék, hogy azt megkapják, kérem jelezzék ezt a lelkészi hivatal felé.  

  • Jócselekedetek istentisztelete

Továbbra is kérem, hogy erősítsük és buzdítsuk egymást, és így kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe.  Próbáljunk meg telefonon naponta legalább egy testvért felhívni, vele elbeszélgetni, hitben és türelemben őt megerősíteni. Gyarmathy Jánosné, Rózsika testvérünk szájmaszkok elkészítését ajánlotta fel. Akinek szüksége van ilyen szájmaszkra, kérem jelezze felém (0908-336949). Diószeghy Árpádné, Erzsike presbiter testvérünk gyógyszerek kiváltásában tud segíteni. Akinek tudomása van olyan testvérről, akinek a receptre felírt gyógyszer kiváltása akadályokba ütközik, kérem jelezze ezt presbiter testvérünk felé (0908-101 121). Akinek a jelenlegi helyzetben a bevásárlásban van szüksége segítségre, kérem jelezze Fülöp Éva presbiter testvérünk felé (0948 717 847). Mindannyiuk segítőkészségét köszönettel fogadjuk.

  • Karima” elcsendesedés

Továbbra is kérem, vegyük komolyan a közös imádságra való felhívást, és este 20.00 órakor kapcsolódjunk be a kassai reformátusok imaközösségébe. A különféle betegségben szenvedő gyülekezeti tagjainkért név szerint is imádkozhatunk. Az ige is erre biztat bennünket: „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte.” Jk 5,14 Kérem, hogy aki ilyen testvérről tud, legyen szíves ezt felém jelezni.

  • Elektronikus postacímek

Szeretnénk a gyülekezet e-mail címlistáját kibővíteni, és elektronikus postán keresztül gyülekezeti tagjainkat szélesebb körben megszólítani. Kérem testvéreimet, hogy legyenek szívesek megküldeni azoknak a testvéreknek az e-mail címeit, akik gyülekezeti tagjaink sorába tartoznak, és akikről úgy gondoljuk, hogy az elektronikus úton megküldött leveleket szívesen fogadják. 

„Kyrie eleison”

Urunk irgalmát, segítségét és vezetését kérve a testvérek életére, maradok üdvözlettel

Kassa, 2020. március 27.         

                                                         Orémus Zoltán
lelkész