Fénysugár óvoda

Fénysugár Kassai Református Óvoda 
cím: Tajovského 10, 040 01 Kassa
adresa: Tajovského 10, 040 01 Košice
Telefon: 0914 234 432
e-mail: fenysugarovoda@gmail.com
facebook: www.facebook.com/refkassa/

PályázatIgazgató
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kassai Magyar Egyházközség
pályázatot hirdet a Református Óvoda, Tajovského 10., Kassa székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2022. szeptember 1-jétől.

Výberové konanie – Riaditeľ/Riaditeľka
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Maďarský cirkevný zbor Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református  Óvoda, Tajovského 10, Košice za obdobie začínajúce 1. septembra 2022.

Klímanócskák program:

Óvópedagógus állásajánlat:

Učiteľ materskej školy – voľná pracovná pozícia:

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2021/2022-es tanévre

A feltételek:

 • a gyermek törvényes képviselője által benyújtott írásos kérelem, amelyhez kérjük csatolni a beíratási kérdőívet, illetvea gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást, amely magába foglalja a gyermek egészségügyi állapotát és a kötelező oltásokról szóló információkat
 • három és hat év közötti gyermekek jelentkezését várjuk
  • előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik 5. életévüket
  • kivételes esetben felvételt nyerhet a második életévét betöltött gyermek is, amennyiben az óvoda kapacitása ezt megengedi
 • sajátos nevelési igénylő gyermek esetében az írásos kérelemhez szükséges csatolni az illetékes nevelési és prevenciós tanácsadó szakvéleményét
 • a felvételi kérelem űrlapja letölthető az alábbi linken:

Az írásos kérelem benyújtását a kassai Református Óvodába a 2021/2022-es tanévre az óvodánk Tajovský utcai épületében tehetik meg a következő időpontokban:

Hétfő 2021.05.03 10.00 – 15.00
Kedd 2021.05.04 10.00 – 17.00
Szerda 2021.05.05 10.00 – 15.00
Csütörtök 2021.05.06 10.00 – 17.00

Informácie o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022

Podmienky prijatia:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajmi o povinnom očkovaní
 • prijímanie detí spravidla od troch do šiestich rokov veku
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • deti, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahnu 5 rokov veku, budú uprednostnené
 • deti vo veku do troch rokov budú prijímané len výnimočne, podľa kapacitných možností materskej školy
 • tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže stiahnuť na linku:

Písomná žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Tajovského 10, Košice na školský rok 2021/2022 sa prijíma v budove materskej školy v termíne:

Pondelok 03.05.2021 10.00 – 15.00 hod.
Utorok 04.05.2021 10.00 – 17.00 hod.
Streda 05.05.2021 10.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 06.05.2021 10.00 – 17.00 hod.

Óvodánk megnyitása

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a kassai magyar Református Óvoda megnyitásához megkaptuk a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának engedélyét. Történelmi pillanathoz érkeztünk, újra van református oktatási intézmény Kassán. Dr. Szabó Lajos írja a Kassai Kálvinista Krónikában:  

“Kassa városában 1873 július 27-én megszűnik a 4 osztályú református iskola. A 229 év minden vihara között ékesen élő, drága iskola méltatlan körülmények között befejezi működösét.”  

Istennek adunk hálát, hogy 147 év után újra református oktatási intézményt nyithatunk. A Tajovsky u. 10-es szám alatti református óvoda megnyitja kapuit, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket. 

Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk óvodájáért.