Istentiszteletek időpontjai

Kedves Testvérek!

Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait a következő alkalmakra:

Ünnepi alkalom a nemzeti összetartozás napján – református templom 
2020. június 4. 

  • 16.00 órai kezdettel a kassai történelmi egyházak képviselőivel, Pásztor Zoltán római katolikus püspöki helynökkel és Bohács Béla görögkatolikus plébánossal imádkozunk együtt népünkért és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.
  • 16.30 órakor a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójánmeghúzzuk a harangot, majd Balassa Zoltán helytörténész rövid előadását hallgatjuk meg a korabeli eseményekről. 
  • 17.00 órai kezdettel az összetartozás szimbolikus megéléseként videóközvetítéssel egybekötött istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon Magyarországról a miskolci tetemvári gyülekezettel, Erdélyből az oltszemi, a mikóujfalui  és a gernyeszegi gyülekezettel,  Kárpátaljáról a salánki gyülekezettel alkothatunk egy testvéri közösséget az ige körül. Az istentiszteletet online is követhetjük a Youtube videómegosztó csatornáján.   https://youtu.be/8BVj80zaECs  

 Vasárnapi istentisztelet
2020. június 7.

  •           10.30 (közösen)
  •           16.00 (közösen)

Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. 

Az istentiszteletre érkező testvérektől továbbra is kérjük a járványügyi rendelkezések betartását. Isten legyen gyülekezetünk őrző pásztora!

Testvéri üdvözlettel

 Kassa, 2020. június 3.

Orémus Zoltán
lelkész