Harmadik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

Három nagy ünnepre készülünk. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására és az azt követő eseményekre figyelünk, nagypénteken a golgotai kereszt alatt állunk meg, húsvétkor pedig hitünk központi eseményét, a feltámadást ünnepeljük.  Szeretettel hívom a testvéreket, hogy a technika segítségével vegyünk részt ezeken az ünnepeken, és alkossunk egységet az igére figyelésben és a kenyér megtörésében.   

  • Istentiszteletek

Ahogyan azt az előző körlevélben is jeleztük, gyülekezetünkben az istentiszteleteket már nem csak hangfelvételen, hanem videófelvételen keresztül is követhetjük. A videófelvételt a YouTube csatornán, a „kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg. Az istentiszteleteket a következő időpontokban tartjuk:

Virágvasárnapú        10.30 órakor

Nagypéntek              17.00 órakor úrvacsorával együtt

Húsvét                       9.00 órakor úrvacsorával együtt (Duna Televízió)

Húsvét vasárnapján kapcsolódjunk be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, terítsük meg az asztalt, és vegyük egy időben a kenyeret és a bort Kárpát-medence szerte.

  • Úrvacsora

A jelenlegi helyzetben az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2,46).  Az úrvacsorai jegyek kiszolgálása a rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő formában történik:

  • Kérem, hogy először lelkileg készüljünk fel az úrvacsorai alkalomra, ami a bűnbánati alkalmakon való részvételt jelenti. Otthonainkban ezt az esti 20.00 órakor kezdődő Kassai Reformátusok Imaközössége alkalmával tartsuk meg. Hétfőtől kezdve nagyszombatig olvassuk el a passió történet egy-egy szakaszát Lukács evangéliumából, majd rövid csendet tartva tartsunk önvizsgálatot.

Hétfő: Lk 22,1-30; Kedd: Lk 22,31-43; Szerda: Lk 22,47-71; Csütörtök: Lk 23,1-25; Péntek: Lk 23,26-49; Szombat: Lk 23,50-56

  • Az úrvacsorai istentisztelet közvetítése előtt készítsük el a felvágott kenyeret és öntsük a bort külön poharakba. A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel. Kapcsoljuk ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják vagy akadályozzák a teljes odafigyelést, majd kövessük figyelemmel a szolgálattevőt. Mondjuk vele együtt az Apostoli Hitvallást, válaszoljunk hangosan az úrvacsorai kérdésekre, majd a lelkipásztorhoz hasonlóan vegyük a kenyeret, mondjuk el vele a kenyérvétel előtti imádságot, majd az imádság után vegyük magunkhoz a kenyeret. Hasonlóan tegyünk a borvétel esetében is. Ezt követően mondjuk együtt a hálaadó imádságot és az Úr imádságát.
  • Adakozás

Isten iránti hálánkat most is kifejezhetjük perselypénzünkkel ill. húsvéti hálaáldozatunkkal. Amennyiben valaki adakozni szeretne, banki átutalás formájában is megteheti.

  • Gyermekistentisztelet, hitoktatás

A jelenlegi helyzetben az iskolai hitoktatás is digitális formában történik, de szeretnénk az elektronikus eszközök segítségével a gyermekeket a vasárnapi gyermekistentiszteletbe is bevonni. Segítségül a facebookon Fülöp Éva  katechéta testvérünk rendszeresen megoszt különféle foglalkozásokat.

Kérem a kedves Szülőket, hogy a Biblia és az otthonunkban található hittankönyvek olvasásával, valamint az elektronikus eszközök felhasználásával továbbítsuk a gyermekek számára az evangélium üzenetét, és segítsük elmélyíteni bennük Isten szeretetének a megismerését és a koruknak megfelelő ismeretanyag elsajátítását.

  • Segítségnyújtás

A korábbi felhíváshoz hasonlóan most is kérem a testvéreket, hogy erősítsük és buzdítsuk egymást, és kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe. Egyben továbbítom azoknak a testvéreknek az elérhetőségét, akik az elmúlt héten csatlakoztak azokhoz, akik segítségüket ajánlották fel az idős és beteg testvéreink számára:

Gáll István (0915 969475; e-mail: gall@regada.sk) presbiter testvérünk gyógyszerek kiváltásában tud segíteni, Pásztor Tamás testvérünk (0907 866 387) pedig bevásárlásban ajánlotta fel a segítségét. Segítőkészségüket köszönjük.

A korábbi körleveleket megtalálhatjuk gyülekezetünk honlapján (refkassa.sk)

Isten áldását és békességét kérem a testvérek életére

Kassa, 2020. április 4.                       

Orémus Zoltán
lelkész