Üdvözöljük a Kassai Magyar Református Egyházközség honlapján

 

 

Pályázat – állás – PDF dokumentum letöltése

REFORMÁTUS EVANGÉLIUMI GYEREKTÁBOR – PDF dokumentum letöltése


Kedves Testvérek! 

Már több, mint egy éve a járvány árnyékának a völgyében járunk. Már több, mint egy éve rendelkezések és tilalmak, előírások és óvintézkedések határozzák meg életünket,  alakítják ünnepeinket és hétköznapjainkat,  korlátozzák családi kapcsolatainkat és a gyülekezeti életünket. A halálesetek és a megbetegedések száma azóta naponként elénk tárja, hogy milyen erős a vírus, és mennyire kiszolgáltatott az ember. A szomorúság, az aggodalom és a szorongó érzés része lett a mindennapjainknak. Mégis a zsoltár szavára támaszkodva hisszük, hogy nem vagyunk egyedül, a jó Pásztor velünk van, és kivezet bennünket ebből a sötét völgyből.  “Ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy…” Zsolt 23,4.  

A böjti időszak végén a keresztyénség két legnagyobb ünnepére készülünk: Nagypéntekre, amikor a keresztre feszített Jézus hosszú szenvedés után lehajtja a fejét majd kileheli lelkét, és húsvétra, amikor a sírhoz közeledő asszonyokkal együtt halljuk az örömhírt: “A megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt.”  Az ünnepi istentiszteleteket a “Kassai református istentisztelet” címszó alatt a YouTube videómegosztó csatornáján követhetjük a következő időpontokban:  

Nagypénteken 17.00 órától úrvacsorával együtt 

Húsvét ünnepe 10.30 órától úrvacsorával együtt 

Kérem a testvéreket, hogy nagyhéten otthonainkban 20.00 órai kezdettel az ige mellett tartsunk bűnbánati csendességet a Márk evangéliumának passiótörténete alapján:  

Hétfő: Márk 14,1-25                                                  Kedd: Márk 14,26-52 

Szerda: Márk 14,53-72                                             Csütörtök:Márk 15,1-19; 

Péntek: Márk 15,20-41                                             Szombat:Márk 15,42-47. 

Az úrvacsora alkalmával ismét az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követve „házanként törjük meg a kenyeret.” Az istentisztelet előtt készítsük el a felvágott kenyeret és öntsük a bort külön poharakba. Kapcsoljuk ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják vagy akadályozzák a teljes odafigyelést, majd kövessük figyelemmel az úrvacsorai liturgiát. Mondjuk együtt a bűnbánó imádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljunk hangosan az úrvacsorai kérdésekre, mondjuk el a kenyérvétel előtti imádságot, majd az imádság után vegyük magunkhoz a kenyeret. Hasonlóan tegyünk a borvétel esetében is. Ezt követően mondjuk együtt a hálaadó imádságot és az Úr imádságát. 

Szeretném megköszönni a testvéreknek az adományokat, amit perselyként vagy Isten dicsőségére, vagy a templom felújítására banki átutalással gyülekezetünk számlájára eljuttattak. Köszönjük szépen.  

Áldott ünnepi előkészületet kívánok minden Testvéremnek! 

Áldás, békesség! 
Orémus Zoltán 
lelkész

Kassa, 2021. március 27.


 
Kedves Testvérek!
 
Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait. Már több mint másfél hónapja zárva vannak a templomaink, és különböző korlátozások között élünk, de a járvány terjedése,  sajnos azóta sem lassul. A kórházi ellátásra szorulók száma továbbra is nagyon magas, és az elhalálozások száma sem csökken.  Gondoljunk az idős és beteg testvéreinkre, az erő felett szolgálatot teljesítő orvosokra, nővérekre és ápolókra, országunk döntéseket hozó vezetőire, és kérjük Urunkat, hogy könyörüljön rajtunk. 
 
Megkezdődött a böjt időszaka. Böjtről több helyen olvashatunk a Bibliában, de talán a legfontosabb Jézus böjtölése.  Jézus “negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki.” (Márk 1,13) Az egyházi év keretében a húsvét előtti hat hetet nevezzük böjti időszaknak, amikor hitünk elmélyítésével készülünk a feltámadás ünnepére, és bűnbánattal csendesedünk el Isten igéjének tükrében. Tartsunk önvizsgálatot ebben az időszakban mi is, és lássuk meg, mik azok a “vadállatok” szívünkben, gondolatainkban, szokásainkban, amelyek elveszik az erőnket, meggyengítik hitünket, kiüresítik életünket és felfalják az Isten igéjére és felebarátaink gyámolítására fordítható időnket, és lássuk meg azt is, mik vagy kik azok az “angyalok”, akik segítenek megmaradni a hitben és a hűséges életben. Isten adjon áldott elcsendesedést és megtisztulást hozó böjti időszakot mindannyiunk számára. A napi elcsendesedés megtartásához mellékelten küldöm a bibliaolvasó vezérfonal elektronikus változatát.
 
Szeretném felhívni a testvérek figyelmét az országos népszámlálásra. Fontos, hogy mindannyian felelőséggel töltsük ki a digitális kérdőívet, és bátran vállaljuk hitvallásunkat, anyanyelvünket és nemzetiségünket. Keresztyén szabadságunk része önmagunk vállalása, buzdítsunk erre másokat is. Az egyházunk által kiadott szórólap elektronikus változatát mellékelten küldöm a testvéreknek.  
 
A vasárnapi istentiszteleteket továbbra is a megszokott időben, 10.30 órakor követhetjük a YouTube csatornán.  Szeretettel várom a testvéreket a közös böjti elcsendesedésekre. 
 
“A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak!”  Róm 12,12
 
Áldás, békesség! 
Orémus Zoltán 
 
Kassa, 2021. február 19.
 

 
Kedves Testvérek!
 
Bizonyára mindenki értesült már a szlovák kormány legújabb rendelkezéséről, melynek értelmében a járvány intenzív terjedése miatt ma reggel 5 órától szigorított kijárási tilalom lépett érvénybe. Ez a rendelkezés az istentiszteleteket is érinti. Január 24-ig zárva maradnak a templomok. 
 
A mai naptól fogva a kijárási tilalom végéig újból visszatérünk a személyes találkozások nélkül megtartott istentiszteleti formákra. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe az újévi istentiszteletet és a vasárnapi istentiszteleteket. Az újévi istentiszteletet a YouTube csatornán a “Kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg (lásd a levél végén), az év első vasárnapján és a további vasárnapokon 10.30 órától kezdve kapcsolódhatunk be az istentiszteletekbe. Áldott elcsendesedést kívánok.  
Kérem a testvéreket, hogy továbbra is gondoljunk imádságban a betegeinkre, az egészségügyben dolgozókra és a rendelkezéseket hozó állami vezetőkre.
Kívánok minden kedves testvéremnek, Istentől megáldott, békés és megújulást hozó új évet. 
Testvéri szeretettel 
 
Orémus Zoltán
lelkész
 

 


Kedves Testvérek!
 
A koronavírus terjedése miatt 2021. január 1-től újabb szigorítások léptek érvénybe. Ennek értelmében az istentiszteletek nem lesznek megtartva. 
 
Aggódva szemléljük a járványügyi helyzet alakulását, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy ismét be kellett zárni a templomot a gyülekezet előtt. Kérem a kedves testvéreket, hogy ebben az időszakban sem felejtkezzünk el Isten igéjéről, hanem lehetőségeink szerint tartsunk házi istentiszteleteket és egyéni elcsendesedéseket. 
 
Áldás, békesség! 
 
Kassa, 2020. december 31.
 
Orémus Zoltán
lelkész

Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Holnap advent negyedik vasárnapjára készülünk, jövő héten pedig Jézus születésére figyel a keresztyén világ. A jelenlegi járványhelyzetben, amikor különös erővel hangoznak fel a mi szívünkből is Huszár Gál reformátornak énekbe foglalt szavai “Uram Isten siess, minket megsegíteni, ily nagy szükségünkben…”  a pásztorokkal együtt újból hallhatjuk a mennyei üzenetet “ne féljetek”.
Szeretettel ajánlom a karácsonyi időszakban végigolvasni az Ézsaiás próféta könyvében található próféciákat a Messiás születéséről (Ézsaiás 7,10-14; 9,1-6; 11,1-10; 52,7-10;) és a Megváltó születésének a történetét a Máté evangéliuma 1.és 2. valamint a Lukács evangéliuma 2. fejezetéből. Isten adjon számunkra áldott elcsendesedést. 
 
Mindannyian értesülhettünk a kormány döntéséről, melynek értelmében a járvány terjedése miatt ma reggeltől kijárási tilalom van érvényben. A kijárási tilalomról szóló rendelkezéshez viszont számos kivételt is kapcsoltak. Az egyik kivétel az istentisztelet látogatására vonatkozik. Az új rendelkezés értelmében a templomokban minden második sorban lehet csak helyet foglalni, és minden két elfoglalt hely között egy üres helynek kell kimaradnia. 
E rendelkezés alapján templomunkban 100 ülőhelyet jelöltünk ki az istentiszteletre érkezőknek. 
 
Holnap és karácsony hetén a következő alkalmakat tartjuk:
 
Vasárnap (december 20.) 10.30 órától és 16.00 órától istentisztelet
Szerda (december 23.) 18.00 órától bűnbánati istentisztelet
Karácsony szenteste  (december 24. csütörtök) 13.30 órai kezdettel, valamint 16.30 órától istentisztelet
Karácsony első napja  (december 25. péntek) 10.30 órától úrvacsorás istentisztelet, valamint 16.00 órától istentisztelet
Karácsony második napja  (december 26. szombat ) 10.30 órától úrvacsorás istentisztelet, valamint 16.00 órától istentisztelet 
Vasárnap (december 27.) 10.30 órától és 16.00 órától istentisztelet
 

A szigorított előírások miatt karácsony szentestéjén két istentiszteletet tartunk, és az úrvacsorát az ünnep első és második napján is kiszolgáljuk. Ahhoz, hogy az istentiszteleten – a mi esetünkben a jelenleg engedélyezett 100-as létszámot be tudjuk tartani, kérem a testvéreket, hogy ezekre az istentiszteletekre legyenek szívesek előre bejelentkezni. Jelentkezni háromféle módon lehet: 

  1. A holnapi istentiszteleteken ill. a bűnbánati istentiszteleten a templomban elhelyezett táblázatba beírhatjuk a nevünket (családok esetében a résztvevők számát is).
  2. Jelentkezhetünk az oremuszoltan@hotmail.com címen elektronikus levélben.
  3. Jelentezhetünk telefonon a 0908-336949 telefonszámot tárcsázva.
    A táblázatba a jelentkezés sorrendjében írjuk be a neveket.
A jelentkezés szokatlan formája a részvételi szándéknak, viszont rendkívüli helyzet van, és ehhez próbálunk megoldást találni. A testvérek megértését kérem. Kérem, hogy legyenek szívesek a jelentkezésre vonatkozó felhívást továbbítani. 
 
A karácsonyt sokan egyedül fogják ünnepelni, sokan csak szűk családi körben. A látogatások, az örömteli találkozások most elmaradnak.  Más ünnep lesz ez, mint volt eddig.  Kívánom, hogy minden otthonba mennyei világosságot,  igazi békességet és élő reménységet adjon a Megváltó, akinek a születése alkalmával így hangzott fel az angyali szózat “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”  Lk 2,14
 
Áldás, békesség! 
 
Kassa, 2020. december 19.
 
Orémus Zoltán
lelkész


Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt november végén az adventi időszakkal megkezdődne az új egyházi év, két vasárnap van még előttünk. Ezeken a vasárnapokon a keresztyénség az elmúlásra, a számadásra, az éber vigyázásra és az örök életre fordítja a figyelmét. Szeretettel ajánlom ebben az időszakban végigolvasni a Máté evangéliuma 24. és 25. fejezetét. Isten adjon számunkra áldott elcsendesedést. 
A médián keresztül tegnap értesültünk a kormány újabb döntéséről, melynek értelmében november 16-tól, azaz hétfőtől megnyithatjuk a templomot a gyülekezet előtt és bizonyos létszámkorlátozás mellett nyilvános istentiszteleteket tarthatunk. Bár a rendelkezés szerint a résztvevők száma a maximális befogadóképesség 50%-át nem haladhatja meg, de így is nagyon örülünk, hiszen egy hónap után ismét visszatérhetünk lelki otthonunkba. Hálát adunk ezért a lehetőségért.  Holnap és a jövő héten a következő istentiszteleti alkalmakat tartjuk:
Vasárnap (november 15.) 10.30 órai kezdettel az istentisztelet a “Kassai Magyar Református Egyházközség” címszó alatt a YouTube csatornán követhető. 
Szerdán (november 18.) 18.00 órától, vasárnap (november 22.) 10.30 órától és 16.00 órától tartunk istentiszteletet a templomban.  
Szeretettel várjuk a testvéreket.
 
Ami egészségi állapotomat illeti, kedden befejeztem a 10 napos karantént.  Hálát adok Istennek, hogy megsegített, és felépülhettem. Hálát adok Istennek azért is, hogy családomat nem fertőztem meg, és nagyon köszönöm a testvérek imádságait és biztató szavait. 
 
Kérem a testvéreket, hogy továbbra is kitartóan imádkozzunk. Vigyük bizalommal Isten elé betegeinket, a kórházban ápolt testvéreket, idős gyülekezeti tagjainkat, a magányosokat, a gyászolókat és az egész gyülekezetet.  Könyörögjünk az egészségügyben dolgozó orvosokért és ápolókért, a vírus elleni oltóanyag kifejlesztésén munkálkodó kutatókért és a döntéshozó vezetőkért.
Isten segítse őket. 
 
“A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” 1Thessz 5,23
 
Kassa, 2020. november 14.
 
Orémus Zoltán
lelkész
 

Kedves Testvérek!
 
A reformáció napján szeretettel köszöntöm a Testvéreket! A mai napon az országos tesztelésen családunk is részt vett. A tesztelés eredménye családom tagjai esetében negatív lett, az én esetemben pozitív. Ennek következményeképpen 10 napon át karanténban kell lennem, így a tervezett istentiszteleti ill. úrvacsorai alkalmat nem tudom megtartani.  
 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a média hullámain keresztül elérhető istentiszteleteket és igei üzeneteket. Lelki feltöltődést és megerősödést jelentenek számunkra az Egyházunk honlapján (reformata.sk) található igei üzenetek, a Pátria Rádióban vasárnaponként 11.00 órai kezdettel sugárzott istentiszteletek, a Duna Televízió által közvetített egyházi műsorok, és más, a közösségi médián keresztül elérhető igei alkalmak. 
 
Kérem a testvéreket, hogy továbbra is hordozzuk imádságban egymást, a gyülekezetünket, a betegeket, az idős és egyedülálló testvéreket. Vigyük Isten elé országunk vezetőit és döntéshozóit, a rendfenntartó erőket, a gyógyulásért fáradozó orvosokat és ápolókat és kérjük Istent, hogy könyörüljön mindannyiunkon.  
 
“Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” Zsolt 46,2 
 
Testvéri szeretettel 
Orémus Zoltán
 
————————————————————————————————————–
 
Kedves Testvérek!
 
Október vége nekünk, reformátusoknak a szüretet követő újbori úrvacsorának, az azt megelőző bűnbánati istentiszteleteknek és a reformáció emléknapjának az időszakát jelenti. A szigorított intézkedések miatt ezeket az alkalmakat a megszokott módon nem tarthatjuk meg, de az adott lehetőségekkel élve mégis szeretnénk az ige körül elcsendesedni, ünnepeinket megtartani. A következő alkalmakra hívom a testvéreket: 
 
Vasárnapi istentisztelet
Holnap, azaz október 25-én 10.30 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, melyet a “Kassai Magyar Református Egyházközség” címszó alatt a YouTube csatornán követhetünk.
 
Bűnbánati elcsendesedések 
Kérem, hogy házi áhítat keretében tartsuk meg bűnbánati elcsendesedéseinket, és így készüljünk a jövő vasárnapi úrvacsorai istentiszteletre. A kijelölt napokon minden este 20.00 órai kezdettel a bűnbánati zsoltárok imádságos lelkű elolvasásával tartsunk csendes önvizsgálatot, és kérjük Istent, hogy könyörüljön rajtunk, országunkon és az egész világon.
vasárnap: 6.zsoltár;  hétfő: 32. zsoltár;  kedd: 38.zsoltár; szerda: 51.zsoltár; csütörtök: 102.zsoltár; 
péntek: 130.zsoltár; szombat 143.zsoltár
 
Reformáció ünnepe
Október 31-én, szombaton a reformáció emléknapján 10.30 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, melybe ismét a “Kassai Magyar Református Egyházközség” címszó alatt a YouTube csatornán keresztül kapcsolódhatunk be.  
 
“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket, Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” Fil 4,6-7.
 
Áldás, békesség!
Orémus Zoltán
lelkész 
 
 
————————————————————————————————————–
 
Kedves Testvérek!
A koronavírus terjedése miatt október 15-től újabb szigorítások léptek érvénybe. Ennek értelmében az istentiszteletek, a bibliaórák és egyéb közösségi alkalmak legfeljebb hat személy részvételével engedélyezettek. Kivételt képeznek a keresztelők, az esküvők és a temetések, ahol zárt térben 15 m2 – ként egy személy tartózkodhat, a szabadban pedig minden résztvevő egymástól 2m-es távolságban állhat. 
 
Aggódva szemléljük a járványügyi helyzet alakulását, és szomorúan vesszük tudomásul, hogy ismét be kellett zárni a templomot a gyülekezet előtt. Kérem a kedves testvéreket, hogy ebben az időszakban sem felejtkezzünk el Isten igéjéről, hanem lehetőségeink szerint tartsunk házi istentiszteleteket és egyéni elcsendesedéseket. 
 
Kérem a kedves testvéreket, hogy a technika segítségével kapcsolódjunk be a mi istentiszteleteinkbe is. Vasárnap, azaz a holnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteletről hangfelvétel készül, melyet 11.30 órától hallgathatunk meg a honlapunkon (https://refkassa.sk/igehirdetes/) keresztül. A jövő héten szeretnénk egy kamerát is beszerelni a templomba, melynek segítségével módunkban lesz az istentiszteleteket közvetíteni. Ezek a lehetőségek – bár nem helyettesítik az istentiszteleten való személyes részvételt, – de lehetővé teszik a hetedik nap közös megszentelését.
 
Az ároni áldással kérek gyógyulást a betegeknek, testi és lelki erőt az egészségügyben dolgozóknak, és hitet, türelmet mindannyiunknak: 
“Áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” 
4Móz 6,24-26
 
Testvéri üdvözlettel
Orémus Zoltán 
————————————————————————————————————–

Istentiszteletek a szigorított óvintézkedések ideje alatt

Kedves Testvérek!
A koronavírus okozta járvány második hullámának következtében újabb óvintézkedések léptek érvénybe. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának rendelkezése alapján az istentiszteleteken egy térben legfeljebb 50 személy tartózkodhat, és a higiéniai előírások betartása továbbra is kötelező. Ennek megfelelően a szigorított óvintézkedések időtartama alatt a következő időpontokban tartjuk az istentiszteleteket: Az istentisztelet vasárnap 10:30 órakor és 16.00 órakor kezdődik, a szerdai istentisztelet kezdete továbbra is 18.00 óra. Az istentiszteleteken a templomunk lenti részében és a két karzaton foglalhatunk helyet.Szeretettel várjuk a testvéreket. 
Testvéri üdvözlettel
Orémus Zoltán  

————————————————————————————————————–

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Kassai Magyar Református Óvoda megnyitásához megkaptuk a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának engedélyét. Történelmi pillanathoz érkeztünk, újra van református oktatási intézmény Kassán. Dr. Szabó Lajos írja a Kassai Kálvinista Krónikában:  

“Kassa városában 1873 július 27-én megszűnik a 4 osztályú református iskola. A 229 év minden vihara között ékesen élő, drága iskola méltatlan körülmények között befejezi működösét.” 

Istennek adunk hálát, hogy 147 év után újra református oktatási intézményt nyithatunk. A Tajovsky u. 10-es szám alatti református óvoda megnyitja kapuit, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket. 

Augusztusban minden kedden és csütörtökön nyitott órát tartunk az óvoda épületében. Kedden 11.00-12.00 között, csütörtökön 16.00-17.00 között szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt. Ebben az időpontban megtekinthetik az óvoda épületét és a megbízott igazgatónő, ill. az egyházközség elnöksége tájékoztatást nyújt az óvodát érintő legfontosabb információkról. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk óvodájáért.

Jelentkezési ív:

————————————————————————————————————–

Kedves Testvéreink,
a Kassai Magyar Református Egyházközség gyülekezeti napot szervez 2020. július 16-án 10:00 órai kezdettel a Felső Bankón (Horný Bankov). Ez alkalomra minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk.
Jelentkezni szerda estig a következő telefonszámon lehet: 055/622 02 46

————————————————————————————————————–

A járvány alatt megtartott istentiszteletek elérhetőek a YouTube videómegosztó portálon.
2020.05.03https://youtu.be/4AeunnmSzyM?t=1
2020.04.26https://youtu.be/LOH0mDLFrxs
2020.04.19https://www.youtube.com/watch?v=CRqrnYiYdys
2020.04.10Nagypéntek: https://youtu.be/CfnjEA9BBUg
2020.04.05Virágvasárnap: https://youtu.be/AeNVn-Ud6Wk
2020.03.29https://youtu.be/8AgT51djkt0