Negyedik körlevél a kassai reformátusok felé

Kedves Testvérek!

A húsvét utáni időszakba léptünk. Az Apostolok Cselekedetei szerint Jézus
ebben az időszakban sok bizonyítékkal mutatta meg az apostoloknak, hogy ő él,
és negyven napon át megjelent előttük (ApCsel 1,3). Ezekben a hetekben a
feltámadott Krisztusról szóló örömüzenet határozza meg istentiszteleteinket.

 • Istentiszteletek
  Ahogy az előző körlevélben is jeleztük, gyülekezetünkben az istentiszteleteket
  videófelvételen keresztül követhetjük. Az istentisztelet vasárnap 10.30 órakor
  kezdődik. (Az előző istentisztelet feltöltésénél technikai akadályokba ütköztünk,
  a késésért elnézést kérünk). A videófelvételt most is a YouTube csatornán, a
  „kassai református istentisztelet” címszó alatt találhatjuk meg.

  Továbbra is szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe az Egyházunk
  honlapján (reformata.sk) található igei üzeneteket, valamint a Kossuth és Pátria
  Rádión, ill. a Duna Televízión keresztül sugárzott istentiszteleteket.

 • Karima
  Ne felejtkezzünk el otthonainkban a 20.00 órakor kezdődő Kassai
  Reformátusok Imaközösségéről. Olvassuk tovább a zsoltárokat és imádságban
  forduljunk oda Istenhez. Ebben a húsvét utáni időszakban szeretettel ajánlom
  a testvérek számára a következő imatémákat:
 1. Adjunk hálát Jézus feltámadásáért, és kérjük Istent, hogy erősítse bennünk
  a feltámadásba vetett hitet.
 2. Adjunk hálát azért, hogy Isten a nehéz időszakban is jó Pásztorként vezeti az
  életünket, és gondoskodik minden lelki és testi szükségünkről.
 3. Valljuk meg, hogy könnyen hatalmába kerít bennünket az aggodalmaskodás,
  megkeserítenek a próbák és a keresztek, és sokszor erőt vesz rajtunk a félelem és a
  szorongás.
 4. Adjunk hálát a próbatételért, amely a jelenlegi vírushelyzetből adódik. Hisszük,
  hogy Isten a próbákon keresztül a javunkat munkálja. „Akik Istent szeretik, azoknak
  minden javukra szolgál.“ (Róm 8,28)
 5. Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, a rendelkezéseket hozó állami
  vezetőkért és a járvány leküzdésében munkálkodó minden embertársunkért!
 6. Imádkozzunk a beteg testvéreinkért, és kérjük Istent, hogy gyógyító hatalmával
  forduljon feléjük.
 • Segítségnyújtás
  A korábbi felhíváshoz hasonlóan most is kérem a testvéreket, hogy erősítsük
  és buzdítsuk egymást, és kapcsolódjunk be a jócselekedetek istentiszteletébe.
 • Adakozás
  Isten iránti hálánkat kifejezhetjük perselypénzünkkel, amit összegyűjtve egy
  későbbi időpontban belehelyezhetünk a perselybe, ill. adományainkat
  elküldhetjük banki átutalás formájában is gyülekezetünk számlájára:

  IBAN: SK90 5200 0000 0000 1041 0804

A testvérek adományait előre is köszönjük.

Isten áldását és békességét kérem a testvérek életére

Kassa, 2020. április 18.

Orémus Zoltán
lelkész