Aktuális

A Kassa-i magyar konzulátus az 1848/49-es szabadságharc 168. évfordulója alkalmából Eperjesen az Evangélikus Kollégiumban tartott megemlékezést 2016.március 16.-án. A konzulátus felkérte gyülekezetünk énekkarát az eseményen való közreműködésre. A meghívott vendégek és kórusunk a Rákóczi Inter City vonattal utaztak Kassáról Eperjesre. Megérkezésünket követően a pályudvar peronján elénekeltük a 390. dícséret – Erős vár a mi Istenünk – 1.versét magyarul és szlovákul.

Az Evangélikus Kollégiumban tartott megemlékezésen a magyar himnusz kórusunk előadásában hangzott el. Előadtuk Gárdonyi Zoltán: Tartsd meg hazánkat, Isten című szerzeményét is. Az Evangélikus Kollégiumban lévő Kossuth emléktábla megkoszorúzása alatt Vass Lajos: Három Kossuth nóta című művét adtuk elő.


Gyülekezetünk énekkara rendszeresen részt vesz az 1848/49-es szabadságharc hőseire való megemlékezésen Magyarbődön. Az ünnepi alkalom ez éven március 13-án volt. A kórus a magyarbődi református templomban tartott istentiszteleten és azt követően a temetőben lévő kopjafánál a koszorúzás alkalmával szolgált a következő művek előadásával:

128. zsoltár:             Boldog az ember nyilván . . .
Nagy Csaba Zoltán: Mint szarvas a hűs vizekre – Orémus Ágota (ének) és Orémus Péter (fuvola) közreműködésével
Gárdonyi Zoltán:      Tartsd meg hazánkat, Isten


A Laudate Dominum énekkar 2016. február 28-án Érmihályfalvára látogatott ahol a testvérgyülekeztünkben megtarott imahét zárónapján vett részt. Az énekkar az istentiszteleten szolgált, amelyen nt. Orémus Zoltán hirdette az igét. A következő szerzemények hangzottak el:

Berkesi Sándor:        Orando et laborando
Gárdonyi Zoltán:     Tartsd meg hazánkat Isten
128. zsoltár:             Boldog az ember nyilván . . .
445. dicséret:            Szólsz hozzám Istenem . . .
Kodály Zoltán:         Stabat Mater
Nagy Csaba Zoltán: Mint szarvas a hűs vizekre – Orémus Ágota (ének) és Orémus Péter (fuvola) közreműködésével

IMG_5249


 

Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem Őt a sokaság előtt (Zs 109,30)

Gondolatok egy díj kapcsán – Beszélgetés Kovácsné Palcsó Edittel, a Kassai Magyar Református Gyülekezet Laudate Dominum kórusának karnagyával

kovacs-edit-karnagy

A kórus és karnagya 2015. augusztus 23-án díjjal lett kitüntetve a Szent István Társulás és a Csemadok Kassa Városi Szervezete által szervezett Szent István-napi ünnepségen. Az elismerést azok kapták, akik évek óta hűséges szolgálatot végeznek a kassai magyarság körében. Az emléklapokat Csáky Pál EP képviselő, Buday Ernő, a Szent István Társulás elnöke és Kolár Péter, a Csemadok kassai szervezetének elnöke adta át.

Szeretnék gratulálni a díjhoz. Hosszú évek óta szolgál karnagyként a gyülekezetben, ez pedig az első díj, amelyet Őn és a kórus kapott. Kérem, meséljen nekem a kezdetekről. Különleges zenei ívet járt be, hiszen nem minden kitűnő zongoratanár (saját tapasztalat) végez kórusvezetői szolgálatot, főleg nem egyházi kórus élén. Hogyan került az egyházzene közelébe?

Felkérést kaptam az akkori püspökhelyettestől, gyülekezetünk akkori lelkipásztorától, néhai Nt. Varga Bélától, hogy a Kassán működő katechetikai szemináriumban tanítsam az egyházzene tantárgyat, így a 90-es évektől a katechetikai szeminárium tanára voltam. Hamarosan megszólítottak, hogy zongoratanárként a gyülekezetben vállaljam el a kántori szolgálatot is. Aki ült már orgonánál, az tudja, hogy ezen a hangszeren máshogyan kell játszani, mint a zongorán, sőt máshogyan kell gondolkodni is. Így beiratkoztam a budapesti Kántorképző tanfolyamra, ahol 1997-ben kaphattam kézhez a kántori oklevelemet. Karvezetéssel pedig úgy bővült a szolgálati területem, hogy az ifjúság részéről igény ébredt egy kórus megalapítására, így alakult meg a kassai ifjúsági kórus. Amikor pedig a fiatalok kirepültek, 2003-tól felnőtt kórusként működött tovább az énekkar Laudate Dominum néven.

Hogyan értékeli, mit hoz, milyen üzenetet közvetít egy keresztyén kórus a mai világban?

Szomorú tény, hogy az emberek manapság nem énekelnek. Főleg a kóruséneklés szorult háttérbe. Pedig az énekkar kétszeresen is jó hatással van az emberre. Egyrészt a közösség miatt, másrészt az éneklés miatt. A többszólamúság magában hordozza a harmóniát. Ahogy a kórusban a szólamokat énekeljük, a gyakorlás által kialakul az összhang. A keresztyén kórus többlete, hogy ez a harmónia a léleknek is békét, nyugalmat hoz. A hit és a harmónia összhangja pedig jó hatással van mind az énekesre, mind a hallgatóra, hiszen örömet ad a nyughatatlan léleknek is. Ha csak arra gondolunk, hogy mennyi dolog zaklat fel bennünket, ez az éneklés által teremtett összhang igazi gyógyszer lehet, mert segít megtalálni az elvesztett egyensúlyt.

Mit érez a legnagyobb kihívásnak?

Több is van. Kihívás, hogy színvonalas műveket színvonalasan énekeljünk, művészi többlet legyen az éneklésben. Kihívás beleénekelni a művekbe a hitünket, hitvallásunkat. Ez egy boldog többlet, mert fontos megszólító módon énekelni. Igazán nagy kihívás minden kórus számára megnyerni a mai fiatalabb korosztályt a kóruséneklés szépségének, mivel a fiatalok inkább könnyűzenét hallgatnak. A sok hanghordozó elárasztja őket kész zenével, de ezáltal maguk nem bontakoznak ki az éneklés gyönyörűségében. Pedig a kórusban való éneklés nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt akarja vagy teszi, de képes arra, hogy a különböző elképzeléseket és szándékokat közös céllá tegye.

Mit érez a kórus hitvallásának?

Igyekeztünk ezt a hitvallást belesűríteni a nevünkbe. Azért választottuk a Laudate Dominum nevet, ami azt jelenti, hogy dicsérjétek az Urat, mert mi Őt szeretnénk dicsérni. Innen indultunk. Első közösen énekelt művünk a mostani kórussal a 150. zsoltár volt, ami úgy kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat. Ebbe az Istendicséretbe érkezünk is meg. Addig is feladatunk a megmaradás. Itt Kassán kétszeres kisebbségben vagyunk. A megmaradás csak az Ő kezében lehetséges, ezért Őt dicsérjük magyar nyelven református és ökumenikus istentiszteleteken, találkozókon, valamint a CSEMADOK által szervezett alkalmakon.

További sok áldott énekelt bizonyságtételt kívánok a kórusnak és Önnek!

                                                                                             

                                                                                              Bodnár Noémi beosztott lelkész